prof. PhDr. Ivan Poledňák, DrSc.

* 31.12.1931 Velké Meziříčí – † 5.9.2009 Praha


muzikolog, hudební psycholog, hudební publicista a vysokoškolský učitel


státní příslušnost

ČSR, ČSSR, ČR


vzdělání

gymnázium v Trenčíně (1943–1946) a Liberci (1951 maturita),
Hudební škola v Liberci (hra na klavír a na varhany),
FF MU (obor muzikologie u Jana Racka a Bohumíra Štědroně - obor estetika u Olega Suse),
Univerzita Karlova v Praze (1968 titul PhDr., 1989 titul DrSc.),
FF MU (1992 titul docent v oboru hudební věda)
Univerzita Palackého v Olomouci (1994 titul profesor teorie a dějin hudby)


zaměstnání

1956–1957 Státní divadlo v Brně (vedoucí propagačního oddělení),
1956–1957 Vyšší škola pedagogická v Brně (externí pedagog),
1959–1968 Výzkumný ústav pedagogický v Praze - oddělení hudební výchovy (odborný pracovník, posléze vedoucí),
1962–1972 divadélko Reduta v Praze (umělecký šéf),
1968 Ústav pro hudební vědu ČSAV, později Ústav pro dějiny a teorii umění ČSAV v Praze (odborný, dále vědecký pracovník),
1989–1998 Ústav pro hudební vědu ČSAV v Praze (později při AV ČR v Praze (zasadil se o jeho samostatné znovuobnovení, v letech 1990–1997 jeho ředitelem)


osoby

Jan Racek
pedagog Oleg Sus
pedagog Bohumír Štědroň
pedagog

hub


Aktualizováno: 29. 04. 2021