prof. MUDr. Vladimír Kořístek, DrSc.

* 14.5.1927 Zábludov (dnes Letovic, okres Blansko) – † 11.5.2021


chirurg, průkopník cévní, srdeční a transplantační chirurgie


národnost

česká


státní příslušnost

ČSR, ČSSR, ČR


vzdělání

1963 habilitace,
1965–1966 stáž v Houstonu (cévní chirurgie a kardiologie)


jiné pocty

Státní cena Klementa Gottwalda (1987),
Cena Jihomoravského kraje (2008)


dílo

Zasloužil se mimo jiné o rozvoj chlopenní chirurgie a chirurgické léčby ischemické choroby srdeční či zavádění podpůrných srdečních mechanismů.
Dne 2. února 1983 se svým týmem na II. chirurgické klinice provedl první úspěšnou klinickou transplantaci jater v tehdejším Československu, a to u pacienta s nádorem na játrech. Před tímto zákrokem provedl okolo 150 pokusných transplantací jater na prasatech. Druhou transplantaci jater provedl 22. února téhož roku.


zaměstnání

1964–1991 Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně - II. chirurgická klinika (v letech 1970–1991 přednosta),
1970–1991 LF UJEP v Brně (vedoucí II. chirurgické katedry),
1991–2007 nemocnice Hustopeče, Blansko a Polička (lékař)
události

2. 2. 1983
Provedena první transplantace jater v Československu
provedl transplantaci


hub


Aktualizováno: 02. 02. 2023