prof. PhDr. Josef Kurz, DrSc.

* 3.2.1901 Praha – † 6.12.1972 Praha


jazykovědec, slavista, bohemista, bulharista, byzantolog, literární historik, překladatel, publicista, editor staroslověnských památek a vysokoškolský pedagog


státní příslušnost

Rakousko-Uhersko, ČSR, ČSSR


vzdělání

gymnázium v Praze-Smíchově (1919 maturita),
1919–1924 FF UK v Praze (obor slovanská filologie, titul PhDr. 1924),
studijní pobyty ve Francii, Jugoslávii a Polsku,
FF UK v Praze (1939 docent),
FF MU v Brně (1945 jmenován řádným profesorem slovanské jazykovědy),
FF UK v Praze (1964 titul DrSc.)


dílo

Vědecká a publikační činnost prof. Josefa Kurze byla zaměřena především na paleoslovenistiku, velkou pozornost věnoval cyrilometodějské problematice a byzantsko-slovanským vztahům. K jeho prioritám dále patřily dějiny slovanské filologie, byl autorem a spoluautorem řady učebnic i příruček staroslověnštiny a chrestomatií staroslověnských textů. Patřil k uznávaným bibliografům slavistiky a staroslověnštiny, v rámci svého pedagogického působení vychoval řadu odborníků těchto vědních oborů.
Aktivně se zúčastnil pěti mezinárodních slavistických kongresů, konaných v letech 1929–1963 a mnoha odborných zahraničních i domácích konferencí, sympozií, porad a setkání.


zaměstnání

1925–1926 FF UK v Praze (asistent),
1926–1931 gymnázium v Praze-Smíchově (středoškolský profesor),
1931–1935 Univerzita ve Varšavě (Polsko) (lektor českého jazyka a literatury),
1935–1945 gymnázium v Praze Křemencově ulici (středoškolský profesor),
1950–1956 FF MU - katedra slavistiky (vedoucí katedry, později externí vedoucí),
1956–1972 FF UK v Praze,
jako hostující profesor přednášel na univerzitách v Moskvě, Leningradě, Sofii, Záhřebu, Bělehradě, Lipsku, Berlíně, Vídni, Kolíně nad Rýnem, Münsteru a ve Varšavěhub


Aktualizováno: 10. 01. 2022