Václav Urban Stuffler

* 27.9.1764 Brno – † 24.5.1831 Brno


4. biskup brněnský v letech 1817–1831


šlechtický titul

rytíř


národnost

německá


zajímavé okolnosti

Dne 31. 10. 1782 vstoupil do augustiniánského řádu v klášteře u Všech svatých v Olomouci (klášter byl 1784 zrušen dříve, než Stuffler složil slavné sliby, proto pokračoval ve studiu v tamním generálním semináři). Proslul jako milovník věd a umění, proto býval jeho častým hostem Josef Dobrovský.


vzdělání

studoval v Olomouci


jiné pocty

za projev přednesený při příležitosti vyhlášení rakouského císařství v roce 1804 v Brně na Petrově byl dne 4. 9. 1806 povýšen císařem Františkem I. do rakouského rytířského stavu ad personam


dílo

- List pastýřský k wssemu osadnjmu duchowenstwu, Brno 1817.
- Passionspredigten, gehalten im Jahre 1820 in der zur Brünner Dompfarre gehörigen Filial-Kirche St. Michael, Brno 1820.
- Predigt bey Gelegenheit des fünfzigjährigen Priesterthumes, welches der Hochwürdigste Hochedelgeborne Herr Herr Othmarus Carolus Konrad, des alten und berühmten Benediktiner Stiftes zu Raigern Probst, und infulirter Prälat im Markgrafthume Mähren, Sr. kais. kön. apost. Majestät Rath, wie auch Mitglied des Ausschusses bei den Hochlöbl. Mährischen Herren Herrn Ständen, am Festtage der heil. Apostel Petrus und Paulus als den Schutzpatronen der Reigerer-Stiftskirche gefeyert hat, Brno 1803.


zaměstnání

7. 3. 1798 vysvěcen na kněze,
kooperátor v Šatově u Znojma,
1790 dómský kaplan v Brně,
1793 dómský vikář a v roce 1794 pak vikář v Olomouci, kde se stal v roce 1798 i přísedícím tamní konsistoře,
1799 farář v Modřicích,
22. 9. 1803 sídelní kanovník (později 23. 4. 1804 arcikněz a 1816 děkan brněnské kapituly),
1804 rada a referent v duchovních a studijních záležitostech při moravsko-slezském guberniu,
dne 20. 11. 1816 byl císařem Františkem I. jmenován biskupem brněnským (potvrzeno papežem Piem VII. dne 27. 7. 1817, vysvěcen a slavnostně nastolen dne 28. 9. 1817)


hrob

pochován na brněnském městském hřbitově, po jehož zrušení byly tělesné ostatky přeneseny na Petrov


poznámky

Znak: erb udělený kanovníku Stufflerovi 4. září 1806 při povýšení do rytířského stavu je doplněný atributy biskupské hodnosti. V modrém štítě je stříbrné břevno provázené nahoře stříbrným vozovým kolem o šesti ramenech, dole stříbrnou skálou. Nad štítem jsou dva korunované turnajské helmy s modrostříbrnými pokryvadly - pravý nese stříbrné kolo, levý modrostříbrně dělená složená křídla, nad pokryvadly je vpravo mitra, vlevo dovnitř točená berla. Vše je převýšeno zeleným biskupským kloboukem.
osoby

Josef Dobrovský
blízký přítel


události

4. 10. 1818
Slavnostní odhalení obelisku - Pomníku míru - na Františkově (Denisovy sady)
biskup brněnský
4. 6. 1798
Slavnostní svěcení praporu měšťanského ozbrojeného sboru
arcidiecézní vikář


MJ


Aktualizováno: 19. 05. 2020