Internetová encyklopedie dějin města Brna

Matěj (Matyáš) František Chorinský

  Matěj (Matyáš) František Chorinský


  • * 4.10.1720 Pačlavice u Zdounek – † 30.10.1786 Kuřim


  • 1. biskup brněnský (1777–1786), světící biskup královéhradecký (1769–1775), světící biskup olomoucký (1775–1777)


  • šlechtický titul

   hrabě, svobodný pán

  • šlechtický predikát

   z Ledské

  • národnost

   česká


  • zajímavé okolnosti

   v závěti odkázal celé své jmění biskupské katedrále


  • jiné pocty

   dne 12. 12. 1761 ho Marie Terezie spolu s bratry Františkem Janem, Ignácem Dominikem a Michalem Václavem povýšila do českého hraběcího stavu jako hrabata Chorinské, svobodné pány z Ledské


  • zaměstnání

   1742 vysvěcen na kněze,
   1743 čestný kanovník v Brně a 1746 kanovníkem sídelním,
   1752 děkan brněnské kolegiátní kapituly u sv. Petra,
   1759 skutečný konsistorní rada v Olomouci a tamtéž v roce 1760 kanovníkem,
   1769 titulární biskup samařský (Samaria) a určen nemocnému královéhradeckému biskupovi Heřmanu Hannibalovi hraběti Blümegenovi jako pomocný biskup (svěcení přijal 16. 10. 1769),
   1775 infulovaný probošt brněnské kolegiátní kapituly na Petrově a světící biskup olomouckého sídelního biskupa Maxmiliána hraběte Hamiltona,
   18. 5. 1777 jmenován Marií Terezií biskupem brněnským (potvrzeno papežem Piem VI. dne 15. 12. 1777, slavnostně intronizován dne 22. 2. 1778)


  • poznámky

   Znak: čtvrcený štít se středním štítkem.
   V něm ve zlatém polceném poli buvolí rohy postrkované račími klepety (pravý černý stříbrnými a levý stříbrný černými klepety). V prvním a čtvrtém zlatém poli hlavního štítu císařský orel s červeným štítkem na hrudi, v něm stříbrné břevno s literami M T. Ve druhém a třetím červeném poli pět (3+2) stříbrných kuželů. Nad štítem koruna, prostoupená procesním křížem (obojí zlaté), provázaná vpravo mitrou, vlevo ven obrácenou zlatou berlou. Vše převýšeno zeleným biskupským kloboukem.


  • obrazy

   img5993.jpg img5994.jpg


  • prameny, literatura

   zobrazit "Heraldická procházka Petrovem"
   "Biskupství brněnské"
   "Encyklopedie českých a moravských sídelních biskupů"
   "Biskupové brněnské diecéze"


  • osoby

   Kryštof Jiří Matuška
   opat zábrdovického kláštera, zasloužil se o dostavbu chrámu P. Marie ve Křtinách, který biskup vysvětil


  • rodiče

   František Karel Chorinský
   Marie Kateřina Kotulínská z Kotulína (Kotulínská z Kotulína)


  • stavby

   Moravsko-slezská trestnice
   Cejl 71/469
   biskup, který vysvětil tamní kapli Nanebevzetí Panny Marie


  • události

   5. 12. 1777
   Zřízení Biskupství brněnského
   1. biskup brněnský


  • autor

   MJ


Aktualizováno: 29. 09. 2018

Matyáš František Chorinský (autor portrétu Ferdinand Licht, kolem r. 1801). Foto In. Biskupství brněnské, Brno 2000, s. 47.