Matěj (Matyáš) František Chorinský

* 4.10.1720 Pačlavice u Zdounek – † 30.10.1786 Kuřim


1. biskup brněnský (1777–1786), světící biskup královéhradecký (1769–1775), světící biskup olomoucký (1775–1777)


šlechtický titul

hrabě, svobodný pán


šlechtický predikát

z Ledské


národnost

česká


zajímavé okolnosti

v závěti odkázal celé své jmění biskupské katedrále


jiné pocty

dne 12. 12. 1761 ho Marie Terezie spolu s bratry Františkem Janem, Ignácem Dominikem a Michalem Václavem povýšila do českého hraběcího stavu jako hrabata Chorinské, svobodné pány z Ledské


zaměstnání

1742 vysvěcen na kněze,
1743 čestný kanovník v Brně a 1746 kanovníkem sídelním,
1752 děkan brněnské kolegiátní kapituly u sv. Petra,
1759 skutečný konsistorní rada v Olomouci a tamtéž v roce 1760 kanovníkem,
1769 titulární biskup samařský (Samaria) a určen nemocnému královéhradeckému biskupovi Heřmanu Hannibalovi hraběti Blümegenovi jako pomocný biskup (svěcení přijal 16. 10. 1769),
1775 infulovaný probošt brněnské kolegiátní kapituly na Petrově a světící biskup olomouckého sídelního biskupa Maxmiliána hraběte Hamiltona,
18. 5. 1777 jmenován Marií Terezií biskupem brněnským (potvrzeno papežem Piem VI. dne 15. 12. 1777, slavnostně intronizován dne 22. 2. 1778)


poznámky

Znak: čtvrcený štít se středním štítkem.
V něm ve zlatém polceném poli buvolí rohy postrkované račími klepety (pravý černý stříbrnými a levý stříbrný černými klepety). V prvním a čtvrtém zlatém poli hlavního štítu císařský orel s červeným štítkem na hrudi, v něm stříbrné břevno s literami M T. Ve druhém a třetím červeném poli pět (3+2) stříbrných kuželů. Nad štítem koruna, prostoupená procesním křížem (obojí zlaté), provázaná vpravo mitrou, vlevo ven obrácenou zlatou berlou. Vše převýšeno zeleným biskupským kloboukem.
osoby

Kryštof Jiří Matuška
opat zábrdovického kláštera, zasloužil se o dostavbu chrámu P. Marie ve Křtinách, který biskup vysvětilstavby

Moravsko-slezská trestnice
Cejl 71/469
biskup, který vysvětil tamní kapli Nanebevzetí Panny Marie


události

5. 12. 1777
Zřízení Biskupství brněnského
1. biskup brněnský


MJ


Aktualizováno: 29. 09. 2018