prof. RNDr. Bořivoj Klejdus, Ph.D.

* 25.5.1958 – † 1.9.2020


chemik a vysokoškolský pedagog MENDELU


národnost

česká


státní příslušnost

ČSSR, ČSFR, ČR


jiné pocty

za dlouhodobou výzkumnou a vzdělávací činnost v oblasti fyziologie rostlin na Ústavu biologických a ekologických věd oceněn v roce 2018 bronzovou pamětní medailí


zaměstnání

vysokoškolský pedagog MENDELU,
vedoucí Laboratoře metabolomiky sekundárních metabolitů


prameny, literatura

partneřiZuHo


Aktualizováno: 24. 05. 2021