Internetová encyklopedie dějin Brna

Pavel Huyn

  ThDr. PhDr. JUDr. Pavel Huyn


  • * 17.2.1868 Brno – † 1.10.1946 Bolzano


  • 9. biskup brněnský (1904–1916), 30. arcibiskup pražský (1916–1919), titulární arcibiskup sofijský (1919–1921), titulární patriarcha alexandrijský (1921–1946)


  • šlechtický titul

   hrabě

  • národnost

   německá


  • zajímavé okolnosti

   V roce 1906 rozšířil brněnské diecézní teologické studium o obor sociologie. V roce 1907 založil Družinu sester III. řádu sv. Františka pod ochranou sv. Rafaela na Moravci. Roku 1909 svolal do Brna 1. diecézní synodu, na níž pro posílení duchovní správy uvedl do své diecéze nová řeholní společenství, zejména redemptoristy, salvatoriány, obuté karmelitány, obláty Panny Marie a eucharistiány. V roce 1914 se zasloužil o vznik kongregace Těšitelek Božského Srdce Ježíšova v Brně.


  • vzdělání

   jezuitské gymnázium v Karlsburku u Vídně,
   filozofie na tzv. "Collegio Germanico" v Římě, kde byl 1889 promován na doktora filozofie,
   1889–1892 teologie na univerzitě v Innsbrucku


  • dílo

   - Pastýřský list... Pavla Hraběte z Huynů vydaný před udělováním svěcení kněžského roku 1916, Brno 1916.

   - Pavel: [pastýřský list], Brno 1914.

   - Paul,... Bischof von Brünn, seinem ehrwürdigen Klerus und allen seinen Gläubigen Gruß und Segen im Namen des Herrn!: Hirtenbrief vom 15. 3. 1912, Brno 1912.


  • zaměstnání

   7. 6. 1892 vysvěcen v Innsbrucku na kněze,
   1892–1898 působil v německé koleji v Římě,
   1898 přešel do brněnské diecéze a zprvu působil jako zámecký kaplan u hrabat Des Fours - Walderode v Křetíně u Letovic,
   1899 kooperátor v Prosiměřicích a poté v Trstěnicích,
   29. 10. 1901 farář v Běhařovicích u Znojma,
   17. 4. 1904 jmenován císařem Františkem Josefem I. brněnským biskupem (potvrzeno papežem Piem X. dne 14. 5. 1904 a dne 26. 6. 1904 byl konsekrován v Olomouci, dne 29. 6. 1904 pak intronizován v brněnské katedrále),
   4. 10. 1916 jmenován císařem Františkem Josefem I. novým primasem českým,
   7. 12. 1916 opustil brněnskou diecézi a o den později byl v katedrále sv. Víta intronizován na stolec sv. Vojtěcha,
   po vyhlášení republiky opustil dne 19. 11. 1918 území arcidiecéze a po léčení v Zürichu se uchýlil do švýcarského kláštera Křížových sester v Ingebohlu,
   dne 16. 7. 1919 obdržel list papeže Benedikta XV., na jehož podkladě se rozhodl z politických důvodů na svůj úřad rezignovat,
   dne 6. 9. 1919 jmenován papežem benediktem XV. titulárním arcibiskupem sofijským a dne 13. 6. 1921 asistentem papežského trůnu a titulárním latinským patriarchou alexandrijským


  • hrob

   původně pochován v kryptě benediktinského kláštera v Griessu na předměstí Bolzana, na jeho přání doložené svědectvím Kongregace sester Těšitelek Božského Srdce Ježíšova, jejímž spoluzakladatelem biskup Huyn v roce 1915 byl, uložil třináctý diecézní biskup Vojtěch Cikrle v sobotu 1. října 2016 tělesné ostatky svého předchůdce do kamenného sarkofágu v kostele Nejsvětějšího Srce Ježíšova v Rajhradě u Brna


  • poznámky

   Znak (Brno): rodový erb je vložený na znak biskupství a doplněný atributy biskupské hodnosti.
   Na čtvrceném štítě je čtvrcený střední štítek se štítkem srdečním, v něm je v červeném poli stříbrná pevnost se dvěma věžemi s červenými střechami ukončenými stříbrnými půlměsíci a zdviženou mříží v prázdné bráně. Nad štítkem je zlatá koruna, z ní vyniká stříbrná věž minaretu ukončená červenou střechou a stříbrným půlměsícem. V prvním a ve čtvrtém poli středního štítku je pod zlatou hlavou v modrém poli šest hracích kostek; ve druhém a třetím zeleném poli jsou tři stříbrná vlnitá břevna. Nad štítkem je zlatá listová koruna. V prvním a ve čtvrtém zlatém poli hlavního štítu je pod císařskou korunou černý orel s červeným štítkem na hrudi, v něm je stříbrné břevno s černými literami M T; ve druhém a třetím červeném poli je pět stříbrných kuželů.
   Za štítem zlatý procesní kříž provázený vpravo mitrou a vlevo ven točenou berlou, vše je převýšeno zeleným biskupským kloboukem.


  • obrazy

   img5991.jpg img5992.jpg


  • prameny, literatura

   zobrazit


  • osoby

   Maria Anna Antonia Genovefa Belrupt-Tissac
   Alfred Regner von Bleyleben
   P. Huyn pohřbíval A. Regnera Karel Skoupý
   16. 7. 1911 biskupem Pavlem Huynem vysvěcen na kněze


  • rodiče

   Jan Huyn
   Nathalie Huyn (Sarthein)


  • stavby

   Kostel sv. Klementa Maria Hofbauera
   Bednářova
   brněnský biskup, který tento kostel vysvětil
   Kaple Nejsvětějšího srdce Ježíšova
   Chodská, Jana Babáka, Tábor
   brněnský biskup, který kapli slavnostně vysvětil
   Kostel sv. Vavřince
   Kristenova
   po dokončení rekonstrukce v roce 1913 kostel znovu vysvětil
   Kostel Neposkvrněného Početí Panny Marie
   Křenová 21
   biskup brněnský


  • události

   24. 6. 2016
   Výstava „Super hanc petram – brněnská katedrála na přelomu 19. a 20. století“
   biskup brněnský
   6. 4. 1916
   Slavnost odhalení pomníku císaře Františka Josefa I. a vysvěcení nemocniční kaple
   účastník slavnosti, vysvětil nemocniční kapli a celebroval slavnostní mši
   18. 1. 1914
   Posvěcení kostela Neposkvrněného Početí Panny Marie na Křenové ulici
   brněnský biskup
   27. 10. 1912
   Vysvěcení kostela sv. Klementa Maria Hofbauera
   biskup, který kostel vysvětil
   18. 9. 1912
   Slavnostní otevření nové školní budovy gymnázia na Křenové ulici
   brněnský biskup, který vysvětil školní budovu

   další události (5)...


  • autor

   MJ, Ma


Aktualizováno: 16. 12. 2018

Pavel Huyn (autor portrétu: Karl Maria Thuma, r. 1917). Foto in: Biskupství brněnské, Brno 2000, s. 63.