Encyklopedie dějin města Brna

Josef Kupka

  PhDr. ThDr. Josef Kupka


  • * 7.5.1862 Černá Hora – † 20.6.1941 Nová Říše


  • 11. biskup brněnský (1931–1941), světící biskup brněnský (1924–1931), apoštolský administrátor brněnské diecéze (1926–1931); válka a odboj 1938–1945; politický vězeň; akce 1. 9. 1939


  • národnost

   česká

  • státní příslušnost

   Rakouské císařství, Rakousko-Uhersko, ČSR


  • zajímavé okolnosti

   V roce 1932 spolupracoval na vydání Agendy moravské církevní provincie.
   Ve dnech 21.–24. 8. 1934 svolal do Brna druhou diecézní synodu.

  • příčina úmrtí

   srdeční angína


  • bydliště

   Brno, Petrov 8


  • vzdělání

   1. c. k. slovanské gymnázium v Brně (absolvent v roce 1880),
   teologie v Brně,
   1887–1889 univerzita sv. Tomáše Akvinského v Římě,
   teologická fakulta v Olomouci (do roku 1891)


  • dílo

   zobrazit - Církevní rok, Brno 1907.
   - Hlavní pravidla o vedení matrik, Brno 1900.
   - Kázání a homilie na neděle a svátky, Brno 1920.
   - O mši svaté, Brno 1899.
   - Pastýřský list pro dobu postní 1929, Brno 1929.

   Patřil k předním spolupracovníkům Podlahova Českého slovníku bohovědného.


  • zaměstnání

   20. 9. 1884 vysvěcen na kněze,
   1884–1887 kooperátor v Moravských Budějovicích,
   kaplan v Mohelně,
   1. 10. 1889 profesor náboženství na německé reálce v Hustopečích,
   1. 10. 1890 profesor pastorální teologie na teologickém učilišti v Brně (do 1913),
   24. 7. 1891 promován na doktora teologie v Olomouci,
   1909 jmenován papežským komořím,
   1913–1931 brněnský sídelní kanovník,
   1922 jihlavsko-znojemský arcijáhno,
   10. 4. 1924 titulární biskup adrahenský s určením pro brněnskou diecézi,
   7. 9. 1924 konsekrován v Brně,
   31. 5. 1926 apoštolský administrátor diecéze (úřadu se ujal dne 3. 6. 1926),
   22. 10. 1931 jmenován brněnským sídelním biskupem (8. 12. 1931 slavnostně intronizován)

  • odborné a zájmové organizace

   člen Dědictví sv. Cyrila a Metoděje (do roku 1892)


  • hrob

   pochován do biskupské hrobky v brněnské katedrále sv. Petra a Pavla


  • poznámky

   Biskup Josef Kupka neužíval žádného znaku. Dne 2. května 1937 vysvětil kostel v Maršovicích (záznam z Pamětní knihy obce Maršovic na straně 69).
   V době nacistické okupace byl zatčen jako rukojmí v akci Albrecht der Erste 1. 9. 1939 a vězněn několik dnů na Špilberku. Byl nejstarším ze všech vězňů, kteří byli v této akci v Brně zatčeni.
   Pohřeb se konal 26. 6. 1941.


  • obrazy

   img5995.jpg


  • prameny, literatura

   zobrazit "Heraldická procházka Petrovem"
   "Biskupství brněnské"
   "Úmrtní protokol z roku 1941"
   "Encyklopedie českých a moravských sídelních biskupů"
   "Biskupové brněnské diecéze"
   "Malý slovník osobností českého katolicismu 20. století s antologií textů"
   "Dějiny Dědictví sv. Cyrila a Metoděje v Brně 1850–1930"
   "Géniové církve a vlasti"
   "Společenský almanach Velkého Brna"
   "1. září 1939 - akce Albrecht I. v Brně"


  • osoby

   Ladislav Daněk
   oddávající při sňatku dr. Daňka Václav Drbola
   kněz, kterého biskup vysvětil František Maria Alfred Harrach
   Josef Hinterhölzl
   kněz, kterého biskup vysvětil Josef Koudela
   J. Kupka pohřbíval J. Koudelu
   další osoby (6)...
   Michael Daniel Marave
   Bohuslav Němčanský
   kněz, kterého biskup vysvětil František Siard Nevrkla
   vysvětil P. Nevrklu na kněze Josef Pojar
   František Pokorný
   vysvěcen biskupem Kupkou na kněze
   Rudolf Zbirovský
   vysvěcen biskupem Kupkou na kněze


  • ulice

   Petrov
   bydliště


  • stavby

   Kostel sv. Jana Nepomuckého
   Elišky Přemyslovny 27/454
   brněnský biskup, který kostel vysvětil
   Kostel sv. Cyrila a Metoděje
   Gajdošova 99/2684
   posvětil hotovou stavbu
   Kostel sv. Augustina
   náměstí Míru 7/377
   vysvěcení kostela


  • události

   21. 5. 2016
   Jmenování nového brněnského pomocného biskupa Mons. Pavla Konzbula
   biskup brněnský
   22. 6. 1968
   Brněnský biskup se po 18 letech internace vrací do svého úřadu
   předchůdce prof. Skoupého
   1. 10. 1953
   Zřízení farnosti Brno-Židenice
   brněnský biskup
   8. 12. 1939
   Posvěcení oratoře a příchod salesiánů do Brna
   biskup, který oratoř posvětil
   27. 10. 1935
   Svěcení kostela sv. Cyrila a Metoděje v Židenicích
   biskup, který kostel vysvětil

   další události (2)...
   3. 10. 1926
   Posvěcení kostela sv. Jana Nepomuckého ve Starém Lískovci
   biskup brněnský, který kostel posvětil
   16. 7. 1922
   Slet Československého Orla
   biskup brněnský


  • související odkazy

   mapa


  • autor

   MJ, Menš


Aktualizováno: 26. 01. 2016

Josef Kupka (autor portrétu: František Süsser, r. 1930). Foto in: Biskupství brněnské, Brno 2000, s. 67.