Josef Šindelář

* 28.2.1894 Buštěhrad (okres Kladno) – † 11.8.1987 Brno


válka a odboj 1914–1919; legionář ruský; perzekuce po roce 1948


zajímavé okolnosti

amatérský botanik


bydliště

Brno-Žabovřesky, Mučednická 10


vzdělání

gymnázium ve Slaném (1913 maturita),
zahájil studium Lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze (studium přerušila první světová válka), po válce se ke studiu sice vrátil, ale v roce 1927 nesložil rigorózní zkoušky,
v letech 1927–1928 absolvoval kurz na obchodní akademii


vyznamenání a pocty

Československý válečný kříž 1914–1918 (udělen v roce 1919),
Československá revoluční medaile,
Československá medaile Vítězství


dílo

Publikoval články o přírodě Kladenska ve Vlastivědném sborníku školního okresu slánského a kladenského.
Knižně mu vyšla „Studie květeny v okolí Kladna“, Kladno 1941.
Po příchodu do Brna pokračoval ve svých botanických bádáních, zajímal se zejména o lokalitu Hády. Připravoval spis „Květena okolí Brna“, bohužel se nepodařilo dohledat v rodinném archivu ani rukopis práce.


zaměstnání

voják z povolání,
po roce 1927 úředník, později dělník


odborné a zájmové organizace

Československý Červený kříž,
Svaz národní revoluce


hrob

Ústřední hřbitov města Brna, Vídeňská 96, skup. 22b, řada 2, hrob č. 138


poznámky

V rakousko-uherské armádě jednoroční dobrovolník 87. pěšího pluku. Zajat po zranění na podzim roku 1914, zajatecký tábor v Darnici. Do legií se přihlásil v roce 1916, do čs. legie v Rusku zařazen v roce 1917, 1. střelecký pluk. V roce 1918 doložen jako příslušník 3. střeleckého pluku, působil v ošetřovně pluku. Domů se vracel v roce 1920 na lodi „Amerika“.
Po návratu z legií sloužil v československé armádě, současně pokračoval ve studiu, po nesložení rigorózních zkoušek z armády odešel. Poté zaměstnán od roku 1928 jako úředník První české vzájemné pojišťovny, nejdéle pracoval (až do roku 1945) v Kladně.
Od května 1945 placený tajemník ČsČK, od roku 1946 pracoval ve SNR, později účetní ve stavební firmě.
V roce 1951 musel opustit armádní byt, s rodinou se přestěhoval do Brna, pracoval jako kontrolor faktur u Pozemních staveb Brno.
Dne 18. 6. 1957 zatčen StB v Brně, převezen do Prahy, obviněn z vyzvědačství. Spolu s ním byli zatčeni i další lidé z Kladna. V procesu konaném u Krajského soudu v Praze 9. – 13. 12. 1957 byl odsouzen na 12 let žaláře včetně propadnutí majetku. Vězněn v Leopoldově, amnestován 9. 5. 1960 a byl mu prominut zbytek trestu. Poté pracoval jako dělník v Brně.
(Informace pro naši encyklopedii doplnil pan Michael Doležal, děkujeme.)

Ve dnech 12. 2. – 8. 5. 2016 uspořádalo Sládečkovo vlastivědné muzeum v Kladně výstavu „Šindelářova Květena Kladenska po 75 letech“, která připomněla nejen výročí vydání knihy, ale i osobnost a dramatický životní příběh jejího autora.partneři

ulice

Mučednická
bydliště


stavby

Ústřední hřbitov města Brna
Vídeňská 96/306
místo posledního odpočinku


Menš


Aktualizováno: 09. 06. 2021