prof. MUDr. Bedřich Frejka, DrSc.

* 17.2.1890 Outěchovice u Pacova – † 10.1.1972 Brno


ortoped, zakladatel ortopedické kliniky LF MU v Brně, spolupracovník Ústavu pro tělesné postižené v Brně-Králově Poli, organizátor ortopedické péče v Československu


národnost

česká


státní příslušnost

Rakousko-Uhersko, ČSR, ČSSR


zajímavé okolnosti

v letech 1928–1932 byl šéflékařem Ústavu pro tělesně vadné v Brně-Králově Poli, s nímž po léta úzce spolupracoval, pracoval tam i v letech 1942–1945, když musel ortopedickou kliniku opustit


bydliště

Brno, Mášova 10


cena města

cena osvobození města Brna


vzdělání

gymnázium v Olomouci a v Praze na Malé Straně,
1910–1914 LF české univerzity v Praze,
docent ortopedie na LF v Bratislavě (1928),
1931 mimořádný profesor ortopedie na LF MU, 1933 řádný profesor, 1955 titul DrSc.


vyznamenání a pocty

Medaile J. E. Purkyně


jiné pocty

Zlatá medaile Univerzity J. E. Purkyně v Brně


dílo

Publikoval přes 150 vědeckých prací.
Své celoživotní zkušenosti shrnul v knize Základy ortopedické chirurgie (avicenum Praha, 1964). Intenzívně se zabýval problematikou vrozeného vykloubení kyčelních kloubů.


zaměstnání

1914–1918 válečný lékař,
1919–1922 chirurgická a v letech 1922–1928 ortopedická klinika v Bratislavě,
1928–1961 LF MU v Brně (v letech 1933–1961 přednosta její ortopedické kliniky)


odborné a zájmové organizace

předseda ortopedické sekce Československé lékařské společnosti,
Učená společnost Šafaříkova v Bratislavě,
Československá společnost ortopedická,
Mezinárodní společnost pro ortopedickou chirurgii,
Société Française d’ Orthopédie,
Americká ortopedická společnost,
Belgická ortopedická společnost,
Spolek pro pečlivost o zmrzačelé na Slovensku,
Mezinárodní společnost pro péči o zmrzačené děti Elyra, Ohio, USA,
zahraniční redaktor časopisu Journal of bone and joint surgery v Bostonu,
Sokol Brno Ipojmenováno

- Frejkova peřinka (konzervativní léčení vrozené luxace kyčlí)
- Frejkovy dny
- Frejkova cena
osoby

Jan Chlup
spolupracovník Ústavu pro tělesné postižené v Brně-Králově Poli Miroslav Křivý
B. Frejka byl svědkem při sňatku M. Křivého


partneři

Libuše Frejková (Zelenková)
sňatek: 2. 6. 1927
ulice

Mášova
bydliště


osoba na objektech

B. Frejka
pamětní deska: Pekařská 53/07


stavby

Kociánka - Ústav sociální péče pro tělesně postiženou mládež
Kociánka 1a/2983
spolupráce s prvním ředitelem Kociánky (Janem Chlupem)
Ústřední hřbitov města Brna
Vídeňská 96/306
místo posledního odpočinku


události

18. 6. 1941
Zřízena poradna pro sportovce
vedoucí poradny
17. 3. 1933
Slavnostní otevření ortopedické kliniky LF MU
přednosta kliniky


související odkazy

Kal


Aktualizováno: 19. 12. 2017