prof. MUDr. Jan Lukeš, DrSc.

* 19.4.1885 Kralupy nad Vltavou – † 14.5.1958 Brno


vynikající veterinární patolog a mikrobiolog, vysokoškolský učitel na lékařských fakultách v Bratislavě a v Brně a na Vysoké škole zvěrolékařské v Brně; světově se proslavil objevem Leptospira canicola, původce tzv. stuttgartské nemoci psů a psovitých šelem (1922)


národnost

česká


zajímavé okolnosti

v letech 1941–1945 působil jako prosektor v nemocnici ve Zlíně a v Uherském Hradišti


bydliště

vzdělání

1896–1904 gymnázium v Žitné ulici v Praze,
1904–1910 Lékařská fakulta v Praze (1920 zisk titulů docent i mimořádný profesor patologie, patologické anatomie a histologie, 1925 jmenován řádným profesorem)


vyznamenání a pocty

řád sv. Sávy III. stupně


zaměstnání

1908–1920 patologicko-anatomický ústav LF UK v Praze,
1919–1925 Vysoká škola zvěrolékařská v Brně (zakladatel ústavu patologické anatomie),
1925–1938 LF KU v Bratislavě (v letech 1928/1929 děkan, 1938/1939 rektor),
1939–1957 LF MU, 1947–1952 přednosta jejího Mikrobiologického ústavu


odborné a zájmové organizace

Učená Šafaříkova společnost,
Československá společnost biologická,
Americká veterinární společnost (čestný člen),
Česká sekce Moravské lékařské komory v Brně,
Spolek Kounicovy studentské koleje českých vysokých škol v Brně


hrob

pojmenováno

Lukešův den - od roku 1995 pravidelná konference humánních a veterinárních mikrobiologů


poznámky

V roce 1952 byl pro své názory (otevřeně vystupoval proti nevědeckým sovětským teoriím zavrhujícím mendelovskou genetiku) zbaven venia docendi i vedení mikrobiologického ústavu. O jeho rehabilitaci rozhodl Akademický senát LF MU 15. 10. 1990.osoby

Jan Bečka
svědek při sňatku prof. Lukeše Jan Kabelík
Jan Kabelík byl svědkem při sňatku prof. Lukeše Leopold Pospíšil
pokračoval v díle J. Lukeše


partneři

Anna Lukešová (Mísová)
sňatek: 1. 3. 1920, Městská rada Brnoulice

Stalingradské náměstí
bydliště (dnes Obilní trh) Úvoz
bydliště doložené v roce 1920 Palackého třída + Pražská + Ugartova (Palackýstrasse + Prager Strasse + Ugartegasse)
v domě č. 67 sídlo ústavu


osoba na objektech

J. Lukeš
pamětní deska: Pekařská 53/03


stavby

Ústřední hřbitov města Brna
Vídeňská 96/306
místo posledního odpočinku


související odkazy

Kal


Aktualizováno: 26. 10. 2019