prof. MUDr. Jan Lukeš, DrSc.

* 19.4.1885 Kralupy nad Vltavou – † 14.5.1958 Brno


vynikající veterinární patolog a mikrobiolog, vysokoškolský učitel na lékařských fakultách v Bratislavě a v Brně a na Vysoké škole zvěrolékařské v Brně; světově se proslavil objevem Leptospira canicola, původce tzv. stuttgartské nemoci psů a psovitých šelem (1922)


národnost

česká


zajímavé okolnosti

v letech 1941–1945 působil jako prosektor v nemocnici ve Zlíně a v Uherském Hradišti


bydliště

vzdělání

1896–1904 gymnázium v Žitné ulici v Praze,
1904–1910 Lékařská fakulta v Praze (1920 zisk titulů docent i mimořádný profesor patologie, patologické anatomie a histologie, 1925 jmenován řádným profesorem)


vyznamenání a pocty

řád sv. Sávy III. stupně


zaměstnání

1908–1920 patologicko-anatomický ústav LF UK v Praze,
1919–1925 Vysoká škola zvěrolékařská v Brně (zakladatel ústavu patologické anatomie),
1925–1938 LF KU v Bratislavě (v letech 1928/1929 děkan, 1938/1939 rektor),
1939–1957 LF MU, 1947–1952 přednosta jejího Mikrobiologického ústavu


odborné a zájmové organizace

Učená Šafaříkova společnost,
Československá společnost biologická,
Americká veterinární společnost (čestný člen),
Česká sekce Moravské lékařské komory v Brně,
Spolek Kounicovy studentské koleje českých vysokých škol v Brně


hrob

pojmenováno

Lukešův den - od roku 1995 pravidelná konference humánních a veterinárních mikrobiologů


poznámky

V roce 1952 byl pro své názory (otevřeně vystupoval proti nevědeckým sovětským teoriím zavrhujícím mendelovskou genetiku) zbaven venia docendi i vedení mikrobiologického ústavu. O jeho rehabilitaci rozhodl Akademický senát LF MU 15. 10. 1990.
osoby

Jan Bečka
svědek při sňatku prof. Lukeše Jan Kabelík
Jan Kabelík byl svědkem při sňatku prof. Lukeše Leopold Pospíšil
pokračoval v díle J. Lukeše


partneři

Anna Lukešová (Mísová)
sňatek: 1. 3. 1920, Městská rada Brnoulice

Stalingradské náměstí
bydliště (dnes Obilní trh) Úvoz
bydliště doložené v roce 1920 Palackého třída + Pražská + Ugartova (Palackýstrasse + Prager Strasse + Ugartegasse)
v domě č. 67 sídlo ústavu


osoba na objektech

J. Lukeš
pamětní deska: Pekařská 53/03


stavby

Ústřední hřbitov města Brna
Vídeňská 96/306
místo posledního odpočinku


související odkazy

Kal


Aktualizováno: 26. 10. 2019