doc. MUDr. Ivan Čundrle, CSc.

* 9.1.1947 Varnsdorf – † 28.5.2021 Brno


lékař a vysokoškolský pedagog


národnost

česká


státní příslušnost

ČSSR, ČSFR, ČR


bydliště

Hansmannova, Brno-Černá Pole


vzdělání

Lékařská fakulta Masarykovy univerzity (1971 absolvent, v roce 1995 jmenován docentem)


dílo

zobrazit


zaměstnání

ARO Městské nemocnice v Ostravě,
Fakultní nemocnice u sv. Anny,
od roku 1980 Fakultní nemocnice Brno-Bohunice (od roku 1988 primářem)


odborné a zájmové organizace

Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně,
Česká společnost bezkrevní medicíny,
European Society for Computing and Technology in Anesthesia and Intensive Care,
ESAO,
Česká společnost pro anesteziologii, resuscitaci a intenzivní medicínu,
DAAD,
Moravské genealogické a heraldické společnosti


poznámky

ve 3 letech se s rodiči přestěhoval do Brnaulice


ZuHo


Aktualizováno: 02. 07. 2021