prof. MUDr. Josef Bilder, CSc.

* 15.7.1925 Berehov (Ukrajina) – † 28.8.2019 Brno


stomatolog, chirurg a emeritní děkan LF MU


národnost

česká


vzdělání

Lékařská fakulta Masarykovy univerzity (1951 absolvent, 1990 jmenován profesorem stomatologie)


vyznamenání a pocty

Zlatá medaile Masarykovy univerzity (1994)


jiné pocty

čestný titul Osobnost české stomatologie (2001)


dílo

specializoval se na maxilofaciální chirurgii a onkologii


zaměstnání

od roku 1951 sekundární lékař v Nemocnici v Českých Budějovicích - chirurgické oddělení,
zástupce přednosty kliniky FN na Borech,
od roku 1964 odborný asistent na II. stomatologická klinice v Brně, oddělení maxilofaciální chirurgie,
od roku 1990 přednosta II. stomatologické kliniky v Brně,
od roku 1991 děkan LF MU


odborné a zájmové organizace

Evropská asociace kranio-maxilo-faciální chirurgie,
Vědecká rada Masarykova onkologického ústavu Brno


poznámky

v roce 1997 odešel do penze, ale i nadále se podílel na vzdělávací a zdravotnické činnosti Stomatologické klinika FN u sv. Anny v Brněprameny, literatura


ZuHo


Aktualizováno: 07. 02. 2022