prof. MUDr. Miroslav Votava, CSc.

* 15.1.1942 Brno – † 18.3.2020 Brno


dlouholetý přednosta Mikrobiologického ústavu LF MU a FN u sv. Anny v Brně


národnost

česká


státní příslušnost

Protektorát Čechy a Morava, ČSSR, ČSFR, ČR


zajímavé okolnosti

zaštiťoval organizaci Tomáškových dnů mladých mikrobiologů


vzdělání

1959–1965 LF MU (1979 udělen titul kandidát věd, 1991 jmenován docentem v oboru lékařská mikrobiologie, 2003 jmenován profesorem v oboru lékařská mikrobiologie)


dílo

Věnoval se úloze interferonu ve věkových rozdílech ve vnímavosti vůči virům, užití tkáňových kultur v diagnostice respiračních virů a sérologické diagnostice EB-virových nákaz, kultivačnímu průkazu Chlamydia trachomatis, průkazu faktorů patogenity stafylokoků (tvorbou slizu).


zaměstnání

od roku 1961 pomocný vědecký pracovník na detašovaném pracovišti Mikrobiologického ústavu ČSAV v Brně,
porodnice v Českých Budějovicích,
asistent na Katedře mikrobiologie LF UJEP,
od roku 1979 primář Mikrobiologického ústavu FN u sv. Anny,
1993–2010 přednosta Mikrobiologického ústavu LF MU a FN u sv. Anny v Brně


odborné a zájmové organizace

Československá společnost mikrobiologická,
Společnost pro epidemiologii a mikrobiologii,
Epidemiologie, mikrobiologie a imunologie,
Státní zdravotní ústav v Praze,
Oborová komise pro lékařskou mikrobiologii při Vědecké radě České lékařské komory,
vědecká rada Státního zdravotního ústavu


poznámky

mj. se věnoval grafice a fotografii
sourozenci


ZuHo


Aktualizováno: 02. 07. 2021