MUDr. Terezie Podlahová

* 2.8.1897 Turnov – † 2.11.1967


válka a odboj 1938–1945; holocaust (přežila)
partner osobnosti: prof. MUDr. Josef Podlaha, DrSc.


rodné jméno

Freundová


národnost

česká


státní příslušnost

Rakousko-Uhersko, ČSR


bydliště

Brno:
- náměstí Svobody 21 (1939–1949)
- třída Obránců míru 27


vzdělání

gymnázium v Německém Brodě (1916 maturita),
Lékařská fakulta v Praze a v Brně (1929 titul MUDr.)


zaměstnání

do 1. 12. 1938 zubní lékařka železničního ambulatoria v Olomouci, potom v Brně


poznámky

Od prosince 1938 neprovozovala lékařskou praxi a věnovala se rodině a výchově dětí.
V publikaci A. Hyndrákové a kol. je uvedena v Návrhu na vyjmutí některých osob z dosahu vládního nařízení číslo 136/1940 Sb. o právním postavení židů ve veřejném životě podle § 3 tohoto vládního nařízení, ale dne 4. 4. 1942 byla převezena transportem Ah do Terezína, kde se dožila konce války.prameny, literatura

partneři

Josef Podlaha
sňatek: 11. 1. 1921 (manželství bylo 13. 5. 1939 soudně rozloučeno, znovu bylo uzavřeno 5. 6. 1945)ulice

náměstí Svobody
bydliště v letech 1939–1949 třída Obránců míru
bydliště (dnes Údolní)


události

4. 4. 1942
Transport židovských občanů z Brna s označením Ah
číslo v transportu zatím neznáme


související odkazy

Kal, Menš


Aktualizováno: 03. 12. 2020