PhDr. František Šujan

* 3.7.1859 Kloboučky (dnes Bučovic, okres Vyškov) – † 19.7.1944 Brno


středoškolský profesor a historik města Brna


národnost

česká


státní příslušnost

Rakousko-Uhersko, ČSR


zajímavé okolnosti

Při svých studiích na pražské universitě (1879–1883) byl při jejím rozdělení v roce 1882 náhodně zapsán jako první posluchač české university. Byl velkým podporovatelem a příznivcem chudé studující mládeže. Ještě před svým odchodem do důchodu věnoval chudým studentům značnou finanční částku. Zasloužil se o stavbu nové budovy II. české reálky v Brně na Křenové ulici.


bydliště

Kloboučky čp. 3 (rodný dům),
Brno:
- Sokolská 8
- Křenová 36


čestný občan

čestný občan Vranova u Brna


vzdělání

obecná škola v Bučovicích,
1872–1879 gymnázium v Brně,
1879–1883 Filozofická fakulta české univerzity v Praze - studium dějepisu, zeměpisu a češtiny (1884 doktor filozofie, 1884 aprobace z dějepisu a zeměpisu, 1886 aprobace z češtiny)


jiné pocty

člen KČSN v Praze,
čestný člen Musejního spolku v Brně,
od roku 1915 titulován jako vládní rada,
dopisující člen Musejní společnosti


dílo

Literárně činný od roku 1883. Ještě za studií na pražské universitě přispíval zvláště do Historického sborníku, Českého časopisu historického, Časopisu moravského muzea zemského, Hlídky, Časopisu Matice moravské a dalších.
Autor řady dějepisných učebnic pro střední školy, avšak hlavní svůj zájem soustředil k dějepisu města Brna (Šujan, František: Dějepis Brna, Brno 1902 - I. vydání, Brno 1928 II. vydání).
Šujanovo dílo je podrobně popsáno v: Dřímal, Jaroslav: Historik František Šujan.


zaměstnání

1884 (zkušebně) kandidát českého vyššího gymnázia v Praze,
1885 suplující profesor českého vyššího gymnázia v Jindřichově Hradci a Kroměříži,
1886–1890 suplující profesor vyššího gymnázia v Brně,
1890–1907 profesor vyššího českého gymnázia v Brně,
1907–1925 ředitel II. české státní reálky v Brně


odborné a zájmové organizace

pracoval v mnoha národních, kulturních i hospodářských spolcích brněnských i moravských,
často přednášel i v dělnických spolcích,
Národní jednota pro JZ Moravu v Brně,
člen, redaktor a později i předseda Musejního spolku v Brně (1917–1936),
člen Královské Společnosti Nauk v Praze


čestný hrob

Ústřední hřbitov města Brna, Vídeňská 96, skup. 54, hrob č. 127–128pojmenované ulice

prameny, literatura

zobrazit


osoby

František Dohnal
ovlivnil jej při studiu na gymnáziu Tomáš Šílený
Fr. Šujan byl svědkem při druhém sňatku Tomáše Šíleného Michael Vaňáček
student


partneři

Jana Šujanová (Hodková)
sňatek: 6. 6. 1887, Praha-Karlínulice

Sokolská
bydliště Křenová
bydliště doložené nejméně v roce 1920


školy

Druhá česká státní reálka, Brno, Křenová 36
ředitel školy v letech 1907–1925


osoba na objektech

F. Šujan
pamětní deska: Křenová 36/03


stavby

Ústřední hřbitov města Brna
Vídeňská 96/306
místo posledního odpočinku


události

18. 9. 1912
Slavnostní otevření nové školní budovy gymnázia na Křenové ulici
ředitel školy
18. 9. 1907
Zahájení vyučování na gymnáziu na Křenové ulici
ředitel školy


související odkazy

mapa
matriční záznam - N
MZA v Brně, fond Sbírka matrik (1579–1949) - E 67, sign. 12438, Matrika narozených Bučovice 1855–1877, s. 15 (Kloboučky).


Lik, Menš


Aktualizováno: 03. 07. 2021