prof. MUDr. Pavel Kamarýt, CSc.

* 4.4.1932 – † 6.4.2020 Brno


kardiolog a emeritní profesor


národnost

česká


státní příslušnost

ČSR, Protektorát Čechy a Morava, ČSSR, ČSFR, ČR


jiné pocty

Pamětní medaile za celoživotní přínos lékařské fakultě (2019)


dílo

V roce 1969 byl spoluzakladatelem koronární jednotky. V roce 1976 založil Kardiostimulační centrum při I. interní kardioangiologické klinice Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně a LF MU, kde byl dlouholetým vedoucím a krajským ordinářem pro kardiostimulaci.


odborné a zájmové organizace

Česká kardiologická společnost
ZuHo


Aktualizováno: 13. 07. 2021