PhMr. Luisa Fantová

* 20.3.1904 Brno (porodnice) – † po 27.4.1942 Izbica


lékárnice; válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; holocaust


rodné jméno

Donath


státní příslušnost

Rakousko-Uhersko, ČSR


příčina úmrtí

zahynula


bydliště

Hodonín,
Brno (poslední bydliště před transportem)


vzdělání

Státní německé dívčí lyceum při reformním reálném gymnáziu v Brně (22. 6. 1900 maturita),
Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy v Praze - farmaceutické studium (23. 6. 1937 promoce)


zaměstnání

brněnská lékárna U Panny Marie Pomocné (k roku 1937)


poznámky

deportována z Brna 23. 3. 1942 transportem Ac-549 do Terezína, odtud dne 27. 4. 1942 transportem Ag-888 do Izbici, zahynula
ulice

Zeile
v domě č. 7 sídlo lékárny, kde pracovala


události

23. 3. 1942
Transport židovských občanů z Brna s označením "Ad"
v transportu měla číslo 549


Jord, Menš


Aktualizováno: 25. 07. 2021