prof. PhDr. Jaroslav Vaculík, CSc.

* 27.2.1947 Velké Losiny – † 5.5.2021 Brno


historik a vysokoškolský pedagog


národnost

česká


státní příslušnost

ČSSR, ČSFR, ČR


vzdělání

1965–1969 PedF Univerzity Palackého v Olomouci - obor ruský jazyk a dějepis (1986 docent pro obor československé dějiny, 2002 habilitace, 2008 profesor v oboru historie)


jiné pocty

Cena děkana PedF,
Cena rektora Masarykovy univerzity,
Cena předsedy Grantové agentury,
Cena Českého svazu bojovníků za svobodu,
Pamětní medaile Československé obce legionářské,
Cena Rudolfa Medka,
Cena Jihomoravského kraje (2019)


dílo

zobrazit


zaměstnání

1969–1973 učitel na základní devítileté škole v Sobotíně,
od roku 1973 PedF MU


odborné a zájmové organizace

2000–2003 GA ČR,
Sborník prací pedagogické fakulty Masarykovy univerzity - řada společenských věd,
Rada vysokých škol ČR,
Středoškolská odborná činnost,
Czech-Polish historical and pedagogical journal


poznámky

Jeho rodina se přesídlila na severní Moravu až v roce 1945 v rámci nového osidlování československého pohraničí.
ZuHo


Aktualizováno: 19. 07. 2021