Mgr. Daniel Seidenglanz, Ph.D.

* 24.7.1977 Šumperk – † 12.7.2021 Brno


geograf


národnost

česká


státní příslušnost

ČSSR, ČSFR, ČR


vzdělání

PřF MU v Brně:
- obor geografie (2000 Mgr.)
- obor Regionální geografie a regionální rozvoj (2007 Ph.D.)


dílo

Železnice v Evropě a evropská dopravní politika (2006)


zaměstnání

2000–2001 MMB, odbor dopravy - samostatný referent,
2001–2003 GaREP, s.r.o. - odborný pracovník,
od roku 2003 PřF MU v Brně, Geografický ústav:
- 2003–2007 odborný pracovník
- od roku 2007 odborný asistent


odborné a zájmové organizace

člen Akademického senátu PřF MU v Brně (2011–2017),
člen redakční rady časopisu Bulletin of Geography. Socio-economic Series


soubory ke stažení

prameny, literatura
ZuHo, LucKub


Aktualizováno: 10. 10. 2023