Karel Kovařovic

* 9.12.1862 Praha – † 6.12.1920 Praha


skladatel, dirigent, klavírista, klarinetista a harfenista, v letech 1885–1886 kapelník Národního divadla v Brně


zajímavé okolnosti

Působení Karla Kovařovice v brněnském Národním divadle chválil i kritizoval Leoš Janáček, zejména v Hudebních listech.
Ocenil jeho kapelnické vedení a dramaturgickou přísnost, naopak apeloval na ředitele a kapelníka, aby před kvantitou prováděných děl preferovali pečlivější nastudování.
Pro sebevědomého, ambiciózního a dosud spíš hýčkaného mladého umělce znamenalo Brno první srážku s vědeckou kritikou jeho hudby a hudebně dramatické prezentace.
Dlouhodobě odmítavý vztah Kovařovice k Janáčkovi (a k Její pastorkyni) měl zřejmě původ v období kapelnictví v Brně.


vzdělání

1873–1879 konzervatoř v Praze (obory hra na klarinet, harfa a klavír),
1878–1882 soukromé studium kompozice u Zdeňka Fibicha, zpěvu u Jana Ludovíka Lukese a později u Františka Pivody


dílo

Karel Kovařovic koncertoval se svým orchestrem ve Vídni, Londýně, Paříži, Ženevě, Bernu a Curychu. Sjednané turné do Ameriky překazila jeho nemoc.
Zkomponoval mnoho oper, písní, baletů, scénických hudeb, dvojzpěvů, sborových skladeb, kantát, církevních a orchestrálních skladeb, viz.: https://www.ceskyhudebnislovnik.cz/slovnik/index.php?option=com_mdictionary&task=record.record_detail&id=7100.


zaměstnání

1879 Prozatímní divadlo v Praze (harfenista),
1879–1885 Národní divadlo v Praze (harfenista),
1885–1886 Národní divadlo v Brně (kapelník orchestru),
1886–1887 Městské divadlo v Plzni (kapelník orchestru),
po roce 1887 se vrátil do Prahy, kde působil jako klavírní virtuóz, skladatel, sbormistr pěveckého kroužku dam a pánů z "elitní" společnosti, řídil koncerty Umělecké besedy a České filharmonie, skládal pro Národní divadlo v Praze,
1890–1900 Pivodova umělecká škola (ředitel),
1894–1895 sbor Hlahol z Prahy-Vinohrad (sbormistr),
1900–1920 Národní divadlo v Praze (skladatel, dirigent)osoby

Leoš Janáček
hodnotil jeho dílo v Brně Hynek Kašlík
věnoval se dílu Kovařovice v disertační práci Bohumil Pták
umělecké neshody v Národním divadle v Praze William François Marie Ritter
vydal esej o jeho díle Theodor Schütz
studentsourozenci


hub


Aktualizováno: 16. 08. 2021