Internetová encyklopedie dějin Brna

Richard Belcredi

  Richard Belcredi


  • * 12.2.1823 Jimramov – † 2.12.1902 Gmunden


  • velkostatkář a politik; ministerský předseda rakouské vlády (1865–1867); poslanec říšské rady (1861–1865 a 1871), českého (1864–1865 a 1871) a slezského (1861–1864) zemského sněmu; český místodržitel; slezský zemský prezident; prezident správního soudního dvoru; doživotní člen panské sněmovny (1881–1902)


  • šlechtický titul

   hrabě

  • státní příslušnost

   Rakouské císařství, Rakousko-Uherská


  • nej...

   Rakousko-Uhersko: zasloužil se o zřízení prvního českého gymnázia v Brně

  • zajímavé okolnosti

   Národnostně smířlivý politik, jako ministerský předseda začal s administrativní decentralizací, prosazoval restrukturalizaci dosavadního systému výkonné a soudní moci. Byl zastáncem zřízení samosprávy korunních zemí a posílení autonomie rakouských národů.
   Jeho politický program ovlivnila rakousko-pruská válka. Byl odpůrcem rakousko-uherského vyrovnání. Ve své parlamentní řeči v roce 1882 se postavil za rozdělení Karlovy univerzity na českou a německou.


  • vzdělání

   soukromé vzdělání,
   právnická fakulta v Praze a ve Vídni

  • vyznamenání a pocty

   rytíř Řádu zlatého rouna,
   nositel velkokříže Řádu sv. Štěpána,
   rytíř královského pruského Korunního řádu 1. třídy

  • jiné pocty

   c.k. komoří a tajný rada


  • zaměstnání

   ve služebních letech 1844–1848, 1855–1867 a 1881–1895 působil v Brně, Olomouci, Znojmě, Opavě, Praze a Vídni:
   - Brno: 1844, 1845–1846 (moravskoslezské gubernium), 1844–1845 (krajský úřad)
   - Olomouc: 1846–1848 (krajský úřad)
   - Znojmo: 1855–1860 (krajský úřad)
   - Opava: 1860–1861 (slezský okresní úřad podřízený místodržitelství v Brně), 1861–1863 (slezská zemská vláda)
   - Praha: 1863–1865 (české místodržitelství)
   - Vídeň: 1865–1867 (státní ministr, ministerský předseda, zároveň ministr vnitra, policie a kultu a vyučování), 1881–1895 (správní soudní dvůr)

  • odborné a zájmové organizace

   člen historicko-statistické sekce Moravskoslezské společnosti pro zvelebení orby, přírodovědy a vlastivědy


  • poznámky

   Poprvé se stáhl z veřejného života k roku 1848, kdy odešel ze státní služby, v následujících letech 1849–1854 se věnoval studiu ve Štýrském Hradci.
   Po roce 1867 odešel do ústraní podruhé, nejprve žil v Ženevě a později v Gmundu.
   V roce 1881 byl Belcredi jmenován prezidentem vídeňského správního soudního dvora. Z této funkce odešel v roce 1895 řádně do penze.


  • prameny, literatura


  • partneři

   Anna Belcredi (von Welden)
   sňatek: 17. 5. 1854, Graz


  • děti

   Ludvík Egbert Belcredi
   Karolína Belcredi
   Marie von Vittinghof Schell (Belcredi)


  • autor

   Jiv, Jord


Aktualizováno: 02. 12. 2018