prof. PhDr. Josef Poulík, DrSc.

* 6.8.1910 Jiříkovice (okres Brno-venkov) – † 28.2.1998 Brno


významný a mezinárodně uznávaný archeolog období Velké Moravy, zakladatel a dlouholetý ředitel brněnského Archeologického ústavu ČSAV, čelný představitel ČSAV, profesor archeologie na brněnské filozofické fakultě


zajímavé okolnosti

v letech 1972–1977 místopředseda ČSAV


bydliště

Brno:
- Mácova
- Karáskovo náměstí 11 (1948)


čestný občan

Mikulčice (1963)


vzdělání

Průmyslová škola textilní v Brně,
reálné gymnázium v Brně,
filozofická fakulta v Brně a v Praze (1946 titul PhDr., 1962 habilitace, 1966 profesor, 1961 DrSc.)


čestný doktorát

Univerzita v Lodži (1998)


vyznamenání a pocty

Zemská cena osvobození (1947),
Státní cena Klementa Gottwalda (1949, 1977),
Cena ČSAV za objev prvních kostelů v Mikulčicích (1957),
Státní vyznamenání Za zásluhy o výstavbu (1964),
Řád práce (1970),
Řád Vítězného února (1975),
Řád republiky (1980),
Zlatá medaile Univerzity J. E. Purkyně v Brně (1970),
Pocta Björnstejne Björnsena (1997)


jiné pocty

člen-korespondent ČSAV (17. 4. 1968),
řádný člen ČSAV (1972),
pamětní deska v zasedací místnosti obecního úřadu v Jiříkovicích


dílo

zobrazit


zaměstnání

1934–1942 Moravské zemské muzeum v Brně (u Josefa Skutila),
od roku 1942 v brněnské pobočce Státního archeologického ústavu v Praze (od roku 1945 vedoucí),
od roku 1953 Archeologický ústav ČSAV, jehož ředitelem byl až do roku 1990,
1974–1982 ředitel Archeologického ústavu ČSAV v Praze


odborné a zájmové organizace

Československá společnost archeologická,
Mezinárodní unie prehistorických a protohistorických věd (generální sekretář),
Stálá rada Mezinárodní unie slovanských archeologů,
Československý národní archeologický komitét,
Mezinárodní unie slovanské archeologie (v letech 1971–1977 prezident),
Muzejní a vlastivědná společnost,
Moravskoslezský archeologický klub v Brně


poznámky

výzkum v Mikulčicích zahájil 16. 8. 1954
osoby

Vinoš Sofka
spolupráce při organizaci putovní výstavy Velká Moravaulice

Mácova
bydliště Karáskovo náměstí
bydliště doložené v roce 1948


události

2. 12. 1982
Konference „Československá numismatika – současný stav, úkoly a perspektivy“
významný a mezinárodně uznávaný archeolog
1. 1. 1953
Zřízení Archeologického ústavu ČSAV
vedoucí brněnské pobočky
20. 9. 1951
Pracovní konference archeologů, externích a muzejních spolupracovníků v Brně
archeolog období Velké Moravy
16. 5. 1941
Nález keltského pohřebiště
vedoucí archeologického výzkumu
století 7. stol.
Vznik slovanského hradiska
vedoucí archeologického výzkumu hradiska Staré Zámky v letech 1948–1965 (spolu s A. Medunovou a Č. Staňou)


související odkazy

archeologické lokality

Plíže
autor výzkumuKal


Aktualizováno: 04. 02. 2020