Dr. Miloslav Filka

* 26.7.1921 Kuřim – † 3.12.1999


publicista, výtvarný teoretik a osvětový pracovník


národnost

česká


státní příslušnost

ČSR, ČSSR


vzdělání

studoval práva a pedagogiku


dílo

Napsal četné odborné práce o školství, vlastivědné články, reportáže ze světa a příspěvky s regionální tematikou, které byly pravidelně uveřejňovány v Brněnském večerníku a dalších brněnských a celostátních denících.
Je též autorem vlastivědné a turistické publikace Jihlavské vrchy (1966).
Věnoval pozornost i výtvarnému umění, zejména regionálnímu v Brně a Jihlavě, napsal několik odborných studií a článků o působení významných českých malířů v těchto oblastech.
Podílel se na výstavách děl českých a moravských výtvarníků, zahajoval je a uváděl, psal o nich odborná hodnocení do periodik.


zaměstnání

základní škola v Řečkovicích (pedagog),
Střední zahradnická škola v Brně-Bohunicích (pedagog)


prameny, literatura

hub


Aktualizováno: 06. 09. 2021