JUDr. Konrád Deutsch-Dubský

* 18.9.1916 Brno – † srpen 2010 Brno


válka a odboj 1938–1945; účastník čs. zahraničního odboje; příslušník čs. letectva ve Velké Británii


rodné jméno

Deutsch


státní příslušnost

Rakousko-Uhersko, ČSR


bydliště

vzdělání

První české gymnázium v Brně (1935 maturita),
Právnická fakulta Masarykovy univerzity v Brně


vyznamenání a pocty

Čs. vojenská pamětní medaile (7. 3. 1944),
Čs. medaile Za chrabrost (7. 7. 1945),
Československý válečný kříž 1939 (2. 3. 1946),
Čs. vojenská medaile Za zásluhy (6. 3. 1946)


zaměstnání

právník, v letech 1971–1981 předseda senátu (soudce) Městského soudu v Brněpojmenováno

jeho jméno nese jedna z 19 pětičlánkových tramvají 13T pokřtěných 22. 12. 2016


poznámky

Původně příslušník 11. čs. pěšího praporu - Východního na Středním východě, v roce 1942 se přihlásil k letectvu. Po příjezdu do Velké Británie začátkem ledna 1943 zařazen do výcviku radiotelegrafistů.
V období od 7. 2. do 29. 4. 1944 absolvoval výcvik u 111. operační výcvikové jednotky (No 111 OTU) v Nassau na Bahamských ostrovech (osádka pilota Viktora Výchy).
Po návratu do Velké Británie zařazen jako radiotelegrafista k 311. čs. bombardovací peruti (osádka pilota Jaroslava Friedla). U „třistajedenáctky“ působil až do konce války.
Z protektorátu odešel v září 1940. Do čs. zahraničního vojska odveden 27. 8. 1941 Střední východ, Haifa. Osobní číslo: Z; Z-10.501.228. Prodělal protiletadlový výcvik v Haifě a protitankový v Tobruku. Do pole odešel 19. 10. 1941. Dne 21. 10. 1942 přemístěn k letectvu ve Velké Británii, do RAF přijat 2. 1. 1943. Do ČSR se vrátil 5. 8. 1945, trvale demobilizován 20. 12. 1945. Poté dokončil studium práv (před odchodem do zahraničí měl absolvováno osm semestrů).

V letech 1971–1981 pracoval jako předseda senátu (soudce) Městského soudu v Brně, před tím působil jako právník ve výrobním družstvu Karat. Z justice byl roku 1981 nucen odejít kvůli emigraci dcery do USA (sdělení JUDr. Ireny Vitovské, 22. 3. 2017).
ulice

Schmerlingstrasse (Schmerlingova)
rodný dům (dnes třída Kpt. Jaroše)


stavby

Ústřední hřbitov města Brna
Vídeňská 96/306
místo posledního odpočinku


události

22. 12. 2016
Křest 19 nových tramvají (jmény významných osobností)
jeho jméno nese jedna z 19 pětičlánkových tramvají 13T pokřtěných 22. 12. 2016


JMik


Aktualizováno: 07. 05. 2020