prof. MUDr. Otakar Teyschl, DrSc.

* 5 .5.1891 Sanski Most (okres Banja Luka, Bosna) – † 10.9.1968 Brno


lékař, významná osobnost české pediatrie, hlavně se soustředil na vrozené srdeční vady a anémie


národnost

česká


státní příslušnost

Rakousko-Uhersko, ČSR


zajímavé okolnosti

V roce 1950 chtěl odjet do Číny budovat dětské lékařství, ale nebyl schválen. Ovládal němčinu, angličtinu, francouzštinu.
V roce 1973 byla ve vestibulu Fakultní dětské nemocnice v Černých Polích odhalena busta O. Teyschla od akademického sochaře Františka Navrátila; v témže roce byla ražena i pamětní medaile O. Teyschla.


bydliště

Brno:
- Josefská 27
- Pellicova 1


vzdělání

1909 Císařsko-královské české vyšší gymnázium v Praze,
1909–1914 Lékařská fakulta CK česká univerzita Karlo-Ferdinandova,
studijní pobyty: 1948 Švýcarsko (stipendium WHO u prof. Guida Fanconiho, Curych)


vyznamenání a pocty

řádný člen ČSAV (1954),
Řád práce (1956),
Medaile J. E. Purkyně,
čestný člen Všesvazové sovětské společnosti dětského lékařství,
čestný člen Společnosti J. E. Purkyně


jiné pocty

stříbrná plaketa ČSAV za zásluhy o vědu a lidstvo (1966)


dílo

zobrazit


zaměstnání

1914–1918 Česká dětská nemocnice Praha,
1919–1920 Dětská klinika UK Praha (1923 habilitace),
1904–1928 Masarykova univerzita Brno, mimořádný profesor (od roku 1928 řádný profesor),
1. 10. 1923 přednosta Dětské kliniky MU Pekařská ulice, (od jejího založení) vedoucí Katedry péče o matku a dítě,
od roku 1952 vedoucí Katedry dětského lékařství,
od 23. 6. 1955 přednosta II. dětské kliniky v Černých Polích,
1924–1952 soukromá ordinace (souběžně při výkonu zaměstnání)


politická orientace

bez politické příslušnosti


odborné a zájmové organizace

dopisující člen pařížské pediatrické společnosti,
předseda pediatrické sekce Společnosti J. E. Purkyně,
člen vědecké rady Ministerstva zdravotnictví,
předseda ediční rady Zdravotnického nakladatelství (sekce Matka a dítě),
stálý expert Ministerstva školství,
Odbor přátel umění při Skupině výtvarných umělců v Brně (27. 9. 1933 zvolen prvním předsedou),
Československá lékařská společnost J. E. Purkyně (1956 čestný člen),
Československá demografická společnost (1966 zakládající člen),
Česká sekce Moravské lékařské komory v Brně


čestný hrob

pojmenováno

- Teyschlův pediatrický den - pořádá od roku 2000 I. a II. dětská klinika LF MU, FN Brno - pracoviště Dětská nemocnice a Pediatrická společnost České lékařské společnosti J. E. Purkyně
- Dětská poliklinika akad. Otakara Teyschla, Brno, Žerotínovo náměstí 4/6 (1.9.1990)
- Teyschlova hala (centrální příjem v dětské nemocnici v Černých Polích)


poznámky

V letech 1915–1917 byl lékařem u námořního batalionu ve válečném přístavu. Promoci měl později, neměl na zaplacení promočního poplatku - před válkou. V roce 1947 byl na sjezdu v USA, 1952 ve Vídni, 1953 v Lipsku, 1962 v Lisabonu.pojmenované ulice

Teyschlova (Bystrc)osoby

Zdeněk Brunecký
spolu založili Výzkumný ústav pediatrický v Brně Václav Dvořák
v roce 1935 postavil jeho dům; pod jeho vlivem se zajímal o výtvarné umění Vladimír Kluska
spolupracovník Jiří Mahen
přítel Arne Novák
přítel
další osoby (2)...


partneři

Anna Teyschlová (Mecheldová)
sňatek: 27. 6. 1922ulice

Josefská
bydliště do roku 1936 Pellicova
bydliště v letech 1936–1968


osoba na objektech

O. Teyschl
busta: Černopolní 9/01 O. Teyschl
pamětní deska: Pekařská 53/06


objekty

oběti nacistické okupace
pamětní deska: Komenského náměstí 2/02
člen Přípravné komise pro zhotovení pamětní desky


stavby

Klinika plastické chirurgie
Berkova 34/1204
externí spolupracovník Navrátilova sanatoria
Ústřední hřbitov města Brna
Vídeňská 96/306
místo posledního odpočinku


události

20. 1. 2022
Výstava Osobnosti Masarykovy univerzity
je mu věnován portrét na výstavě
3. 5. 1953
Slavnostní otevření novostavby dětské nemocnice v Černých Polích
významná osobnost české pediatrie
16. 12. 1938
Vernisáž Procházkova Prométhea v aule na Právnické fakultě Masarykovy univerzity
navrhl pověřit Ant. Procházku vytvořením obrazu
22. 10. 1937
Slavnostní odhalení pomníku Edwarda Babáka
děkan Lékařské fakulty Masarykovy univerzity; jeden z iniciátorl pomníku E. Babáka
6. 6. 1924
Zahájení 2. sjezdu Společnosti pro výzkum dítěte
vystoupil s úvodní přednáškou k anketě o pohlavní výchově dítěte


související odkazy

Lin


Aktualizováno: 04. 09. 2023