Petr Kolař

* 6.4.1968 Prostějov (okres Prostějov)


hudební skladatel a varhaník


národnost

česká


státní příslušnost

ČSR, ČR


zajímavé okolnosti

Už během studia na JAMU působil jako ředitel kůru a varhaník v bazilice Nanebevzetí Panny Marie na Starém Brně, věnuje se aktivně i sborovému zpěvu, je sbormistrem Brněnského katedrálního sboru Magnificat a Besedy brněnské.
Během návštěvy papeže Benedikta XVI. v Brně (2009) dirigoval hudbu při slavnostní bohoslužbě na brněnském letišti v Tuřanech


vzdělání

Brněnská konzervatoř (1982–1988), hra na varhany
JAMU v Brně (1988–1993) hra na varhany (žák prof. Aleny Veselé)


zaměstnání

profesor JAMU - odbor duchovní hudby (od roku 1993),
ředitel kůru a hlavní varhaník brněnské katedrály sv. Patra a Pavla (od roku 1998),
profesor Brněnské konzervatoře - odbor hra na varhany (od roku 2000)


poznámky

Za své působení v oblasti duchovní hudby obdržel v roce 2017 Medaili sv. Cyrila a Metoděje a v roce 2019 cenu Johann-Wenzel-Stamic-Preiss od uměleckého sdružení Esslinger.


prameny, literatura

události

27. 9. 2009
Návštěva papeže Benedikta XVI. v Brně
účastník slavnosti, dirigoval hudbu při slavnostní bohoslužbě na letišti v Brně-Tuřanech


Fl


Aktualizováno: 03. 12. 2021