prof. PhDr. Vladimír Hudec, CSc.

* 10.12.1929 Olomouc – † 12.9.2003 Brno


muzikolog, kritik a pedagog


národnost

česká


státní příslušnost

ČSR, ČSSR, ČR


vzdělání

Slovanské gymnázium v Olomouci (1947 maturita),
hra na klavír u Gustava Pivoňky,
1947–1953 UP v Olomouci - obory francouzština a hudební výchova, později muzikologie a estetika (titul PhDr.)


dílo

Během své akademické dráhy přednášel v zahraničí, například v Budapešti (1960 a 1990), ve Vilniusu (1971), ve Varšavě (1980), v Halle (1981, 1982 a 1983), v Novosibirsku (1988) a Leida (Katalánsko, 1989).
Působil ve výborech společností Zdeňka Fibicha a Bedřicha Smetany, v orgánech a komisích hudebních festivalů a vědeckých konferencí v Olomouci, Ostravě i Brně, v redakčních radách časopisů Hudební rozhledy a Hudební věda. Již od svých studentských let proslul jako výrazný koncertní a operní kritik a popularizátor hudebního dění v Olomouci a na střední a severní Moravě.
Hlavními vědeckými tématy Vladimíra Hudce bylo dílo Zdeňka Fibicha, dějiny českého hudebního divadla na Moravě a hudební regionalistika. Jeho monografie Fibichovo skladatelské mládí. Doba příprav (1966) a Zdeněk Fibich (1971) a zvláště Tematický katalog tvorby Zdeňka Fibicha (2001) mají mezinárodní význam.


zaměstnání

FF UP v Olomouci - katedra hudební vědy:
- 1951–1973 asistent, odborný asistent
- 1973–1980 vedoucí

JAMU v Brně:
- 1987–1990 rektor
- 1990–1992 vedoucí katedry hudebních a humanitních věd
- 1992–2000 profesor dějin hudby

1990–2003 FF UP v Olomouci - katedra muzikologie (učitel české a světové hudby)


odborné a zájmové organizace

Česká hudební společnost,
Česká hudební rada,
Svaz českých skladatelů a koncertních umělců
hub


Aktualizováno: 04. 12. 2021