Internetová encyklopedie dějin Brna

Richard Květ

  Richard Květ


  • * 18.4.1918 Brno – † 28.10.1981 Plzeň


  • válka a odboj 1938–1945; účastník čs. zahraničního odboje; příslušník čs. letectva ve Velké Británii


  • národnost

   česká

  • státní příslušnost

   ČSR


  • vzdělání

   4 třídy měšťanské a 2 třídy hospodářské školy

  • vyznamenání a pocty

   Čs. válečný kříž 1939 (3x - leden, únor a květen 1942),
   Čs. medaile Za chrabrost před nepřítelem (2x - 1942, 1945),
   Čs. vojenská medaile Za zásluhy I. stupně (1946),
   Čs. vojenská pamětní medaile (1944),
   britská medaile Star 1939–1945 (1945)


  • zaměstnání

   hospodářský adjunkt


  • poznámky

   Před 2. světovou válkou pracoval jako hospodářský adjunkt na Slovensku. Z okupované vlasti odešel v lednu 1940, k čs. zahraniční armádě ve Francii byl prezentován v březnu 1940 (telegrafní rota).
   Po příchodu do Velké Británie se přihlásil k letectvu, kam byl přemístěn 17. 8. 1940. Do Královského letectva (RAF) byl přijat v hodnosti vojín-nováček (AC2) 21. 9. 1940 na základně Yatesbury. Tam byl také zařazen do školy pro výcvik radiotelegrafistů (No 2 Signal School). K 28. 12. 1940 přemístěn do školy pro výcvik radiotelegrafistů v Cranwellu (No 1 Signal School) a v polovině dubna 1941 byl odeslán do bombardovací a střelecké školy ve West Freugh (No 4 Bombing & Gunnery School). Po jejím absolvování byl jako vycvičený radiotelegrafista-palubní střelec povýšen do britské hodnosti Sergeant (Sgt - četař) a 7. 6. 1941 převelen k čs. leteckému náhradnímu a výcvikovému středisku ve Wilmslow. Odtud byl 9. 7. 1941 odeslán k operačnímu výcviku k operační a výcvikové letce 311. čs. bombardovací peruti a od 10. 9. 1941 se účastnil akcí "třistajedenáctky", působící tehdy u Velitelství bombardovacího letectva, nad Německem a okupovanými zeměmi jako přední střelec bombardéru Wellington v osádce Sgt Františka Bulise.
   Po ukončení operačního turnusu byl v polovině června 1942 přemístěn k náhradnímu a výcvikovému středisku čs. letectva a od ledna roku 1943 působil jako instruktor ve škole pro letecké palubní střelce. K 22. 1. 1943 byl také povýšen do britské důstojnické hodnosti Pilot Officer (P/O - podporučík, poručík). Od poloviny dubna 1943 už byl zpět u 311. peruti, kde jej také v červenci stejného roku zastihlo povýšení do hodnosti Flight Officer (F/O - nadporučík).
   Na počátku září 1943 byl přemístěn k nebojovým útvarům (radiová škola v Cosfordu září až říjen 1943, čs. letecké náhradní a výcvikové středisko, kurs pro instruktory leteckých střelců prosinec 1943 až únor 1944), zpět k 311. peruti se hlásil 11. 5. 1944. K 28. 10. 1944 byl také konečně povýšen do čs. důstojnické hodnosti podporučíka letectva v záloze. K 1. 11. 1944 byl ustanoven radarovým důstojníkem 311. peruti a v lednu 1945 povýšen do britské hodnosti Flying Lieutenant (F/Lt - kapitán). Operační činnost u perutě, která nyní s letouny Liberator podléhala Velitelství pobřežního letectva, ukončil v polovině května 1945. Do ČSR se vrátil v hodnosti poručíka letectva v záloze 12. 8. 1945.
   Richard Květ uzavřel ve Velké Británii 7. 11. 1942 sňatek s Betty Marry Carpenter, 6. 5. 1943 se jim narodil syn Robin Richard.


  • prameny, literatura

   zobrazit


  • autor

   JMik


Aktualizováno: 26. 10. 2019