Richard Květ

* 18.4.1918 Brno – † 28.10.1981 Plzeň


válka a odboj 1938–1945; účastník čs. zahraničního odboje; příslušník čs. letectva ve Velké Británii


národnost

česká


státní příslušnost

ČSR


vzdělání

4 třídy měšťanské a 2 třídy hospodářské školy


vyznamenání a pocty

Čs. válečný kříž 1939 (3x - leden, únor a květen 1942),
Čs. medaile Za chrabrost před nepřítelem (2x - 1942, 1945),
Čs. vojenská medaile Za zásluhy I. stupně (1946),
Čs. vojenská pamětní medaile (1944),
britská medaile Star 1939–1945 (1945)


zaměstnání

hospodářský adjunkt


poznámky

Před 2. světovou válkou pracoval jako hospodářský adjunkt na Slovensku. Z okupované vlasti odešel v lednu 1940, k čs. zahraniční armádě ve Francii byl prezentován v březnu 1940 (telegrafní rota).
Po příchodu do Velké Británie se přihlásil k letectvu, kam byl přemístěn 17. 8. 1940. Do Královského letectva (RAF) byl přijat v hodnosti vojín-nováček (AC2) 21. 9. 1940 na základně Yatesbury. Tam byl také zařazen do školy pro výcvik radiotelegrafistů (No 2 Signal School). K 28. 12. 1940 přemístěn do školy pro výcvik radiotelegrafistů v Cranwellu (No 1 Signal School) a v polovině dubna 1941 byl odeslán do bombardovací a střelecké školy ve West Freugh (No 4 Bombing & Gunnery School). Po jejím absolvování byl jako vycvičený radiotelegrafista-palubní střelec povýšen do britské hodnosti Sergeant (Sgt - četař) a 7. 6. 1941 převelen k čs. leteckému náhradnímu a výcvikovému středisku ve Wilmslow. Odtud byl 9. 7. 1941 odeslán k operačnímu výcviku k operační a výcvikové letce 311. čs. bombardovací peruti a od 10. 9. 1941 se účastnil akcí "třistajedenáctky", působící tehdy u Velitelství bombardovacího letectva, nad Německem a okupovanými zeměmi jako přední střelec bombardéru Wellington v osádce Sgt Františka Bulise.
Po ukončení operačního turnusu byl v polovině června 1942 přemístěn k náhradnímu a výcvikovému středisku čs. letectva a od ledna roku 1943 působil jako instruktor ve škole pro letecké palubní střelce. K 22. 1. 1943 byl také povýšen do britské důstojnické hodnosti Pilot Officer (P/O - podporučík, poručík). Od poloviny dubna 1943 už byl zpět u 311. peruti, kde jej také v červenci stejného roku zastihlo povýšení do hodnosti Flight Officer (F/O - nadporučík).
Na počátku září 1943 byl přemístěn k nebojovým útvarům (radiová škola v Cosfordu září až říjen 1943, čs. letecké náhradní a výcvikové středisko, kurs pro instruktory leteckých střelců prosinec 1943 až únor 1944), zpět k 311. peruti se hlásil 11. 5. 1944. K 28. 10. 1944 byl také konečně povýšen do čs. důstojnické hodnosti podporučíka letectva v záloze. K 1. 11. 1944 byl ustanoven radarovým důstojníkem 311. peruti a v lednu 1945 povýšen do britské hodnosti Flying Lieutenant (F/Lt - kapitán). Operační činnost u perutě, která nyní s letouny Liberator podléhala Velitelství pobřežního letectva, ukončil v polovině května 1945. Do ČSR se vrátil v hodnosti poručíka letectva v záloze 12. 8. 1945.
Richard Květ uzavřel ve Velké Británii 7. 11. 1942 sňatek s Betty Marry Carpenter, 6. 5. 1943 se jim narodil syn Robin Richard.JMik


Aktualizováno: 26. 10. 2019