PhDr. Felix Maria Davídek

* 12.1.1921 Chrlice – † 16.8.1988 Brno


katolický kněz, tajně vysvěcený biskup, zakladatel společenství Koinótés


pseudonym

Václav Ara


národnost

česká


státní příslušnost

ČSR, ČSSR


zajímavé okolnosti

K obdržení doktorátu na FF MU potřeboval Davídek po únoru 1948 souhlas štěpánovského MNV. Protože bylo jasné, že ho neobdrží, vlezl v noci do budovy MNV oknem a potvrzení si sám orazítkoval. Tato záležitost později posloužila jako jeden z důvodů k jeho zatčení za protistátní činnost.


vzdělání

klasické gymnázium v Brně,
1940–1945 diecézní bohoslovecké učiliště v Brně - obor teologie (absolvoval v roce 1945),
FF MU - obor filosofie, pedagogika a psychologie (1945 titul PhDr.),
obor lékařství bez závěrečných zkoušek (chtěl se stát misionářem),
1970–1971 VŠE v Bratislavě - postgraduální studium,
samostudium kybernetiky, teorie řízení a ekonomie


dílo

Poezie:
- Ke dnu mé touhy (soukromý tisk, 1940)
- Tvar života (Olomouc, 1942)
- Z pramene noci (soukromý tisk).


zaměstnání

září 1945 Horní Štěpánov (duchovní správa, zároveň neoficiálně zaskakoval za nepřítomného obvodního lékaře),
1949 Petrovice (zástup za nemocného faráře),
1950–1964 byl vězněn,
1964 Dětská nemocnice v Brně (desinfektor)


odborné a zájmové organizace

Atheneum (přípravka na studium teologie pro mládež)


poznámky

Dne 29. 7. 1945 byl vysvěcen v brněnské katedrále na kněze pozdějším spoluvězněm biskupem Stanislavem Zelou.
V Horním Štěpánově založil Davídek Atheneum – možnost studia pro dospívající mládež, chápanou jako přípravu jednak na studium teologie, jednak na externí zkoušky na gymnáziu. Začátkem roku 1950 ilegálně vznikla z jeho iniciativy katolická univerzita (za pomoci olomouckých dominikánů a několika sympatizujících profesorů a kněží filozofické fakulty).
Dne 22. 4. 1950 byl společně se dvěma svými studenty zatčen. Všichni tři byli odvezeni do Boskovic a drženi v místní škole. Po dvouhodinovém výslechu mu bylo dovoleno odejít na WC, jehož okénkem uprchl do blízkého lesa. Na začátku září 1950 se rozhodli s několika studenty pro ilegální přechod a byli prozrazeni. Při pokusu o překročení Dyje v noci z 5. na 6. září dopadeni a zatčeni; druhé části skupiny se podařilo projít.
Dne 21. března 1952 se konal s ním a s dalšími 14 zatčenými v Brně soudní proces. On sám byl odsouzen za založení soukromé školy Atheneum, výchovu k nepřátelskému smýšlení proti lidově demokratickému zřízení, ukrývání vysílací stanice, neodborné léčení osob, nedovolené získání potvrzení k doktorátu a útěk do zahraničí k 24 letům vězení, propadnutí majetku, pokutě 10 000 korun a ztrátě občanských práv na 10 let.
Ve druhé polovině šedesátých let navázal na své zkušenosti s katolickou univerzitou a se svými spolupracovníky vytvořil systém studia, jež bylo tvořeno pravidelnými večerními, nočními a víkendovými semináři. Svůj model místní církve žijící v podmínkách totalitního státu nazval Koinótés.
Dne 29. 10. 1967 přijal biskupské svěcení od Jana Blahy, po roce 1968 sám vysvětil tajné biskupy, desítky kněží včetně ženatých a také tři ženy, z nichž je známa jen Ludmila Javorová.


pojmenované ulice

Davídkova (Chrlice)


prameny, literatura

osoby

Jan Blaha
vysvětil Davídka na biskupa Josef Hinterhölzl
biskup skryté církve Ludmila Javorová
byla jím vysvěcena na jáhna i na římskokatolického kněze Radomil Kaláb
spolupráce v tajné církvi Stanislav Krátký
nejbližší spolupracovník při budování tajné církve
další osoby (2)...


hub


Aktualizováno: 09. 12. 2021