Internetová encyklopedie dějin Brna

Jan Tomášek

  Jan Tomášek


  • * 22.6.1889 Horákov (okres Brno-venkov) – † 4.5.1943 Frankfurt nad Mohanem (Německo)


  • válka a odboj 1914–1919; legionář ruský; válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; Obrana národa


  • národnost

   česká

  • státní příslušnost

   Rakousko-Uhersko, ČSR


  • zajímavé okolnosti

   urnu s popelem Jana Tomáška se při pátrání v roce 1967 nepodařilo najít, nemohl být tedy pohřben s vojenskými poctami na Ústředním hřbitově v Brně jako jeho spolubojovníci

  • příčina úmrtí

   popraven


  • bydliště

   Horákov čp. 71 (rodný dům)

   Brno-Židenice:
   - Kuldova 24
   - Jirásekgasse - Jiráskova 21(?)


  • vzdělání

   obecná škola v Horákově (dokončil ji v Brně-Židenicích),
   měšťanská škola v Brně


  • zaměstnání

   brzdař na dráze (doloženo v roce 1914)

  • odborné a zájmové organizace

   Sokol Brno-Židenice (mj. starosta)


  • poznámky

   Do svých 11 let navštěvoval obecnou školu v Horákově u Brna, později se rodina přestěhovala do Brna-Židenic. Zde Jan dokončil obecnou školu, ale pro nedostatek finančních prostředků mohl měšťanskou školu absolvovat až po válce.
   Po vypuknutí první světové války nastoupil vojenskou službu jako šikovatel 17. praporu polních myslivců.
   Zajat: 6. 11. 1914, Katovice. Do čs. legie v Rusku zařazen 15. 4. 1917, dopravní rota. Na Sibiři byl velitelem železniční stanice St. Mysová na Zabajkalské dráze. Konec v legiích 18. 10. 1920, poslední útvar: dopravní rota, 4. střelecký pluk, poslední hodnost: podporučík.
   Po návratu do vlasti byl kapitánem v záloze. Zaměstnání získal u Československých státních drah. Velmi pečlivě vychovával své děti, velkou láskou se mu stalo sokolské hnutí, kde byl pilným cvičencem, ale zastával i řadu funkcí, jako mnohaletý starosta Sokola Židenice vybudoval tamní jednotu jako jednu z největších v Brně.
   Za okupace se zapojil do odbojového hnutí v Obraně národa, gestapem byl zatčen dne 13. června 1940. Vězněn v Brně v Sušilových kolejích, poté ve Vratislavi, Neumünsteru a nakonec ve Frankfurtu nad Mohanem, kde byl odsouzen pro velezradu k smrti. Rozsudek byl vykonán 4. května 1943 v 7 hodin večer. Slova z jeho posledního dopisu rodině před popravou: „Věřím v předem určený osud člověka, to naplňuje moje nitro klidem a činí mne na všechno připraveným.“
   Do odboje se zapojil i jeho bratr Mikuláš, který zemřel na následky věznění.


  • obrazy

   img0246.jpg


  • pojmenované ulice

   Tomáškova (Zábrdovice)


  • prameny, literatura

   zobrazit


  • partneři

   Marie Tomášková (Dvořáková)
   sňatek: 17. 5. 1914, Brno-Zábrdovice (kostel Nanebevzetí Panny Marie)


  • děti

   Zdeněk Tomášek
   Jan Tomášek
   Jitka Tomášková (Tomášková)


  • rodiče

   Mikuláš Tomášek
   Terezie Tomášková (Budínová)


  • sourozenci

   Mikuláš Tomášek


  • ulice

   Jirásekgasse - Jiráskova
   bydliště (dnes Nopova) Kuldova
   bydliště doložené v roce 1914, a také 1923 (dnes Tomáškova)


  • osoba na objektech

   oběti okupace
   pamětní deska: Gajdošova 18-20/02 oběti okupace
   pamětní deska: Jarní 50/01 oběti okupace
   pamětní deska: Koliště 28/01 oběti okupace
   pamětní deska: Kulkova 1/01 oběti okupace
   pamětní deska: Lazaretní - nádraží Židenice 0/01
   další osoba na objektech (1)...


  • autor

   Menš


Aktualizováno: 24. 03. 2019

Jan Tomášek. MuMB - sbírky, inv. č. 152 875.