PhDr. Libor Melkus

* 6.7.1921 Brno – † 17.3.2013 Letovice


hudební pedagog


národnost

česká


vzdělání

reálné gymnázium v Brně (1939 maturita),
začal studovat na technice v Brně,
1940–1942 abiturientský kurz na vyšší průmyslové škole v Brně,
1945–1948 FF MU v Brně - obor hudební výchova a dějepis (1963 externí aspirantura u Františka Lýska - titul CSc.; 1967 titul PhDr. na FF MU) v Brně


dílo

Ve VÚP se zabýval především otázkami hudební výchovy na základní a mateřské škole, na hudebních školách a družinách mládeže. Teoreticky zde rozpracovával otázky cíle, obsahu a systému učiva na základních devítiletých školách, vedl dlouhodobé výzkumy a experimentální ověřování osnov, metodických materiálů, učebnic atp.; na jejich tvorbě se i sám podílel.


zaměstnání

po uzavření vysokých škol pracoval manuálně a jako technik ,
1948-–949 gymnázium v Brně-Králově Poli (pedagog),
1949–1950 Pedagogický institut MU v Brně (asistent na katedře hudební výchovy),
1950–1960 VÚP v Brně,
1960–1962 VÚP v Praze,
1962–1986 Univerzita Palackého v Olomouci (odborný asistent)


odborné a zájmové organizace

Svaz československých skladatelů,
Československá (Česká) společnosti pro hudební výchovu (spoluzakladatel, později místopředseda)osoby

hub


Aktualizováno: 10. 01. 2022