Vladimír Vašut

* 36.3.1931 Dolní Marklovice u Petrovic – † 2.3.2017 Mělník


baletní teoretik, kritik a dramaturg, libretista


národnost

česká


státní příslušnost

ČSR, ČSSR, ČR


vzdělání

reálné gymnázium v Králově Poli a v Ostravě,
FF UK v Praze - obor dějiny umění (absolvent v roce 1957),
AMU v Praze - obor taneční teorie (absolvent v roce 1963)


dílo

Do dějin českého baletu se výrazně zapsal jako libretista, vytvořil více než dvě desítky baletních libret na nejrůznější, z velké části původní témata.
Publikoval kritiky, studie a články v domácím i zahraničním tisku, byl autorem scénářů krátkých kreslených filmů, členem porot, redakčních rad a odborných komisí.


zaměstnání

1961–1983 Divadelní ústav v Praze,
1964–1971 Studio Balet Praha (zakladatel s Lubošem Ogounem a Pavlem Šmokem a dramaturg),
1967–1970 Státní divadlo v Brně (dramaturg baletu),
1973–1984 HAMU v Praze (pedagog na katedře tance),
od roku 1990 HAMU v Praze (vedoucí katedry tance),
1984–1994 Pražský komorní balet (dramaturg)
osoby

Karel Janečka
spolupráce Petr Koželuh
spolupráce Luboš Ogoun
spolupráce Pavel Šmok
spolupráce


partneři

Věra Burešová
(první manželka) Jitka Bartošová-Vašutová
(druhá manželka)


děti


hub


Aktualizováno: 14. 12. 2022