Internetová encyklopedie dějin města Brna

Rudolf Balák

  Rudolf Balák


  • * 31.5.1894 Újezd u Tišnova (okres Brno-venkov) – † 14.10.1951 Brno, Červený kopec


  • dělostřelec rakousko-uherského válečného loďstva - instruktor odborného kurzu; dobrovolec na Slovensku 1918–1919; od roku 1930 vrchní policejní inspektor v Brně; válka a odboj 1938–1945, účastník domácího odboje; cestovatel


  • národnost

   česká

  • státní příslušnost

   Rakousko-Uhersko, ČSR


  • zajímavé okolnosti

   V roce 1910 byl Balák členem posádky plachetní lodě „Lily", na které se při pobytu na Brioni plavil následník trůnu František Ferdinand d´Este s rodinou. Dne 24. června 1911 se zúčastnil s posádkou S.M.S. Radetzky velké mezinárodní přehlídky lodí ve Spitheadu, která se konala na počest korunovace Jiřího V. britským králem.
   V roce 1912 byl členem posádky křižníku „Szigetvár", který se plavil do Číny ke střídání v mezinárodním dozoru ve východoasijských vodách po potlačeném „povstání boxerů".


  • bydliště

   Oujezd-Chytálky čp. 10 (rodný dům),
   Prešov, Slovensko (1922–1926),
   Moravská Ostrava (po roce 1926 – prosinec 1930),
   Brno-Řečkovice, Böhmova 12


  • vzdělání

   vyučil se zámečníkem,
   námořní škola v Šibeniku (přijat jako plavčík v roce 1909)


  • dílo

   zobrazit Balákův průvodce po jugoslávském pobřeží Jadranu, včetně všech významných ostrovů, Brno 1939, nákladem vlastním, 270 stran. Obálku vytvořil jeho přítel František Lněnička.
   Rudolf Balák publikoval také v časopisech (Moře Slovanů, Stráž bezpečnosti, československý detektiv atd.).


  • zaměstnání

   v roce 1922 vstoupil na Slovensku do služby u československé státní policie, kdy nastoupil jako obvodní policejní inspektor I. třídy v Prešově, odkud byl po roce 1926 přeložen do Moravské Ostravy,
   v prosinci 1930 povolán do Brna, kde působil jako vrchní policejní inspektor

  • odborné a zájmové organizace

   člen Čsl. obce bývalých námořníků a účastníků národního odboje na Jadranu od založení (Praha 1924), v brněnské odbočce této Obce od roku 1930


  • poznámky

   Jako dělostřelec rakousko-uherského válečného loďstva byl instruktorem odborného kurzu. Ve výcviku námořní služby "torpédo" a "dělostřelec" směli jako instruktoři působit jen ti, kteří ovládali tuto službu i v mateřštině nováčků (tedy ne pouze v němčině, jako tomu bylo v jiných, méně nebezpečných, kurzech).
   Po návratu z Jadranu se čeští námořníci přihlásili a zúčastnili bojů o Slovensko. Dne 14. 11. 1918 odjel z Prahy mezi ostatními dobrovolníky i Rudolf Balák.
   V době nacistické okupace se Balák zapojil do odboje v Obraně národa.

   Další literatura o něm:
   - Veselý, Jindřich: Povstání v Boce Kotorské. Praha, Naše vojsko 1958
   - Marek, Jindřich: Piráti svobody. Čeští námořníci v letech 1918–1921. Cheb, Svět křídel 2002, ISBN 80-85280-85-x
   - Kuthan, Pavel: V těžkých dobách. Boje na Slovensku 1918–1919. Praha, Corona 2010, ISBN 978-80-86116-62-4, Praha, Ares 2010, ISBN 978- 80-86158-51-8
   - Skutil, Jan: Vzpomínka na Rudu Baláka, in: Lidová demokracie 1976.

   Poznámka: S.M.S. (Jeho Veličenstva Loď) - zlatý nápis na černé stuze námořnické čepice; těmito písmeny doplňovány názvy jednotlivých plavidel rakousko-uherského loďstva.

   (Informace doplnila a fotografie pro naši encyklopedii poskytla dr. Jarmila Urbanová, děkujeme.)


  • obrazy

   img6140.jpg img6141.jpg img16796.jpg img16795.jpg img16797.jpg


  • prameny, literatura

   zobrazit "Matrika narozených, Dolní Loučky 1863–1896"
   "Tišnovsko. Vlastivěda kraje od Pernštejna k Veveří"
   "Obrana národa na Brněnsku 15.3.1939-29.2.1940"
   "Brněnští mariňáci. Poslední veteráni rakouského válečného loďstva"
   "Národní výbor města Brna - Kartotéka domovského práva, Brno 1850–1948"
   "ŘečkoviceMokrá Hora. Z dějin městské části Brna"


  • osoby

   Antonín Balcar
   přítel Alois Brejcha
   přítel František Burget
   přítel František Burian
   přítel Ferdinand Drápal
   přítel
   další osoby (5)...
   František Gargulák
   přítel Otokar Kočířík
   přítel František Lněnička
   přítel František Novotný
   přítel Jan Sklenář
   přítel


  • partneři

   Hildegarda Baláková (Trnková)
   sňatek: 20. 6. 1922, kostel Dolní Loučky


  • děti

   Rudolf Balák
   Jaroslav Balák


  • rodiče

   Josef Balák
   Anna Baláková (Valíková)


  • ulice

   Böhmova
   bydliště


  • související odkazy

   mapa


  • autor

   MJ, Menš


Aktualizováno: 19. 02. 2016

Rudolf Balák, r. 1914 - v době služby na křižníku S.M.S. "Szigetvár". Foto in: Jarmila Urbanová, Brněnští mariňáci, Brno 2004, s. 44.