Rudolf Balák

* 31.5.1894 Újezd u Tišnova (okres Brno-venkov) – † 14.10.1951 Brno, Červený kopec


dělostřelec rakousko-uherského válečného loďstva - instruktor odborného kurzu; dobrovolec na Slovensku 1918–1919; od roku 1930 vrchní policejní inspektor v Brně; válka a odboj 1938–1945, účastník domácího odboje; cestovatel


národnost

česká


státní příslušnost

Rakousko-Uhersko, ČSR


zajímavé okolnosti

V roce 1910 byl Balák členem posádky plachetní lodě „Lily", na které se při pobytu na Brioni plavil následník trůnu František Ferdinand d´Este s rodinou. Dne 24. června 1911 se zúčastnil s posádkou S.M.S. Radetzky velké mezinárodní přehlídky lodí ve Spitheadu, která se konala na počest korunovace Jiřího V. britským králem.
V roce 1912 byl členem posádky křižníku „Szigetvár", který se plavil do Číny ke střídání v mezinárodním dozoru ve východoasijských vodách po potlačeném „povstání boxerů".


bydliště

Oujezd-Chytálky čp. 10 (rodný dům),
Prešov, Slovensko (1922–1926),
Moravská Ostrava (po roce 1926 – prosinec 1930),
Brno-Řečkovice, Böhmova 12


vzdělání

vyučil se zámečníkem,
námořní škola v Šibeniku (přijat jako plavčík v roce 1909)


dílo

Balákův průvodce po jugoslávském pobřeží Jadranu, včetně všech významných ostrovů, Brno 1939, nákladem vlastním, 270 stran. Obálku vytvořil jeho přítel František Lněnička.
Rudolf Balák publikoval také v časopisech (Moře Slovanů, Stráž bezpečnosti, československý detektiv atd.).


zaměstnání

v roce 1922 vstoupil na Slovensku do služby u československé státní policie, kdy nastoupil jako obvodní policejní inspektor I. třídy v Prešově, odkud byl po roce 1926 přeložen do Moravské Ostravy,
v prosinci 1930 povolán do Brna, kde působil jako vrchní policejní inspektor


odborné a zájmové organizace

člen Čsl. obce bývalých námořníků a účastníků národního odboje na Jadranu od založení (Praha 1924), v brněnské odbočce této Obce od roku 1930


poznámky

Jako dělostřelec rakousko-uherského válečného loďstva byl instruktorem odborného kurzu. Ve výcviku námořní služby "torpédo" a "dělostřelec" směli jako instruktoři působit jen ti, kteří ovládali tuto službu i v mateřštině nováčků (tedy ne pouze v němčině, jako tomu bylo v jiných, méně nebezpečných, kurzech).
Po návratu z Jadranu se čeští námořníci přihlásili a zúčastnili bojů o Slovensko. Dne 14. 11. 1918 odjel z Prahy mezi ostatními dobrovolníky i Rudolf Balák.
V době nacistické okupace se Balák zapojil do odboje v Obraně národa.

Další literatura o něm:
- Veselý, Jindřich: Povstání v Boce Kotorské. Praha, Naše vojsko 1958
- Marek, Jindřich: Piráti svobody. Čeští námořníci v letech 1918–1921. Cheb, Svět křídel 2002, ISBN 80-85280-85-x
- Kuthan, Pavel: V těžkých dobách. Boje na Slovensku 1918–1919. Praha, Corona 2010, ISBN 978-80-86116-62-4, Praha, Ares 2010, ISBN 978- 80-86158-51-8
- Skutil, Jan: Vzpomínka na Rudu Baláka, in: Lidová demokracie 1976.

Poznámka: S.M.S. (Jeho Veličenstva Loď) - zlatý nápis na černé stuze námořnické čepice; těmito písmeny doplňovány názvy jednotlivých plavidel rakousko-uherského loďstva.
(Informace doplnila a fotografie pro naši encyklopedii poskytla dr. Jarmila Urbanová, děkujeme.)

partneři

Hildegarda Baláková (Trnková)
sňatek: 20. 6. 1922, Dolní Loučky
ulice

Böhmova
bydliště


související odkazy

MJ, Menš


Aktualizováno: 26. 05. 2020