Ctibor Tovačovský

* 1438 Tovačov (okres Přerov) – † 26.6.1494 Tovačov (okres Přerov)


moravský šlechtic, právník a politik


šlechtický predikát

z Cimburka


zajímavé okolnosti

Stoupenec krále Jiřího z Poděbrad zejména proti uherskému králi Matyáši Korvínovi v bojích o Moravu.
Po smrti Jiřího z Poděbrad se zasloužil o zvolení Vladislava Jagellonského českým králem (27. 5. 1471). Vedl jednání mezi novým panovníkem a Matyášem Korvínem až k uzavření míru (1478), kdy Morava doživotně připadla uherskému králi. Zavedl češtinu místo latiny do vedení zemských desk na Moravě (1480).


místo pobytu

Tovačov, Náměšť (asi v letech 1458–1464),
Tovačov (1464–1494)


studia

vzdělán zřejmě husitskými kněžími z nedalekého kroměřížského sboru


dílo

- Spis Hádání Pravdy a Lži o kněžském zboží a panování jich, 1467 (vydáno tiskem v roce 1539), připsání králi Jiřímu, Pravda je alegorií kališnické církve, Lež církve římské.
- Spis Paměť obyčejů, zvyklostí starodávných a řízení práva v markrabství moravském (první díl dokončen v roce 1482, druhý 1486–1490, podle autora nazýván Kniha tovačovská, nastiňuje systém moravského práva a rozdělení společnosti).


profese a postavení

od roku 1469 moravský zemský hejtman,
1464–1469 dvorský sudí na Moravě,
1471–1479 nejvyšší kancléř království českého


pojmenované ulice

Cimburkova (Ponava)
- Cimburkova (Ponava)partneři

Los


Aktualizováno: 21. 06. 2019