PhDr. Eugenie Dufková

* 10.3.1932 Brno


muzikoložka, dramaturgyně, kulturní publicistka, divadelní historička, archivářka


rodné jméno

Koudelková


národnost

česká


státní příslušnost

ČSR, ČSSR, ČR


zajímavé okolnosti

studovala u věhlasných profesorů Jana Racka a Bohumíra Štědroně


cena města

Brna (1996)


vzdělání

gymnázium v Brně-Králově Poli (dokončeno v roce 1950),
FF MU - hudební a divadelní věda (1956 Mgr., 1973 PhDr.)


dílo

Redigovala divadelní časopis Program (1964–1992) a několik almanachů brněnských divadel.
Mezi její rozsáhlé dílo patří publikace o osobnostech brněnské kultury a umění (Olga Skálová, Ivo Váňa Psota, Ladislav Lakomý, Vojtěch Štolfa, Mira Figarová), je také autorkou hesel ve slovnících a encyklopediích (redaktorka slovníku Postavy brněnského jeviště I.–III. díl (Brno 1984, 1989, 1994).
Diplomová práce: Vztahy Vítězslava Nováka a Břetislava Bakaly ve světle korespondence.


zaměstnání

1957–1994 Národní divadlo Brno - vedoucí archivu umělecké dokumentace (poté ještě několik let externě),
1980–1991 dramaturgyně baletu, Masarykově univerzitě


poznámky

(Informace upřesnila paní Petra Dufková, děkujeme.)
osoby

Miroslava (Mira) Figarová
E. Dufková o ní napsala publikaci Ladislav Lakomý
E. Dufková o něm napsala publikaci Ivo Váňa Psota
E. Dufková o něm napsala publikaci Jan Racek
profesor Olga (Oluše) Skálová
E. Dufková o ní napsala publikaci
další osoby (2)...


LucKub


Aktualizováno: 15. 03. 2023