PhDr. Jaromír Hališka

* 14.2.1931 Opava


pedagog, v letech 1969–1970 první ředitel obnoveného gymnázia na třídě Kapitána Jaroše v Brně


národnost

česká


státní příslušnost

ČSR, ČSSR, ČR


vzdělání

Pedagogické gymnázium pro vzdělávání učitelů národních škol (1951 maturita),
Vyšší pedagogická škola v Brně - obor biologie-zeměpis (1959 promoce),
FF UJEP v Brně (dnes MU) (1968 státní závěrečná zkouška v oborech pedagogika-občanská nauka, 1970 titul PhDr. v oborech pedagogika, didaktika, pedagogická psychologie, filozofie),
1963–1965 dvouleté specifické studium pro ředitele škol


jiné pocty

„Učitel roku“ za celoživotní práci v oblasti vzdělávání učitelů (2002),
Malá bronzová medaile MU za významný podíl na řešení úkolů projektu "Vzdělávání budoucích učitelů přírodních věd a matematiky" (2013)


zaměstnání

od 50. let 20. st. pedagog na školách různého stupně (od roku 1993 také jako lektor vzdělávacích kurzů),
od roku 2008 výuka na Střední zdravotnické škole v Brně


poznámky

Díky jeho snahám se podařilo roku 1967 provést v budově na tř. Kpt. Jaroše velkolepé oslavy 100. výročí vzniku prvního českého gymnázia v Brně a získat příslib ministerstva školství, že v historické budově školy bude obnoveno gymnázium. K tomu došlo 1. 9. 1969. Jaromír Hališka se tak stal jeho prvním ředitelem. Z politických důvodů však musel funkci v roce 1970 opustit.


prameny, literatura

LucKub


Aktualizováno: 07. 02. 2022