František Švanda

* 18.10.1895 Daňkovice (okres Žďár nad Sázavou)


pedagog, v letech 1949–1951 desátý ředitel gymnázia na třídě Kapitána Jaroše v Brně
válka a odboj 1914–1919; legionář ruský
válka a odboj 1938–1945, účastník odboje a politický vězeň


národnost

česká


bydliště

Daňkovice čp. 4 (rodný dům),
Brno, Veveří 123


vzdělání

základní a reálná škola v Novém městě na Moravě (rodina se sem přestěhovala v roce 1906),
FF MU - zde složil doplňující maturitu z latiny a řečtiny a vystudoval obory dějepis a zeměpis


zaměstnání

období mezi 1. a 2. světovou válkou výuka na středních školách,
1945–1948 městské dívčí gymnázium v Brně - správce,
1948–1951 gymnázium na třídě Kpt. Jaroše v Brně - 1948 zatímní správce, 1949–1951 ředitel (v roce 1951 byl z politických důvodů z funkce odvolán)


odborné a zájmové organizace

Sokol


poznámky

Kadet 25. zeměbraneckého pěšího pluku rakousko-uherské armády (v době zajetí), zajat 2. 7. 1916, Sadovska Vola. Do legie se přihlásil 1. 8. 1917, místo neuvedeno. Do čs. legie v Rusku zařazen 22. 10. 1918, štáb čsl. vojska, konec v legiích 1. 7. 1920, poslední útvar: štáb čsl. vojska, poslední hodnost: poručík. Demobilizován.
Za druhé světové války byl zatčen gestapem 30. 10. 1940 při akci proti hnutí odporu na Olomoucku. Měl získávat v rámci ilegální organizace informace a posílat zprávy o dalších spolehlivých osobách. Z Brna odeslán k Lidovému soudnímu dvoru do Vratislavi, zde odsouzen k trestu káznice, který si odpykával až do konce války v Bayreuthu.
sourozenci

Karel Švanda
jedno z dvojčat


ulice

Veveří
bydliště doložené v roce 1940LucKub, Menš


Aktualizováno: 09. 06. 2023