Prof. RNDr. PaedDr. František Kahuda, CSc.

* 3.1.1911 Nový Dvůr (okres Prachatice) – † 12.2.1987 Praha


fyzik, pedagog, politik, jeden z hlavních propagátorů psychotroniky; v letech 1945–1946 devátý ředitel dnešního gymnázia na třídě Kapitána Jaroše v Brně; v letech 1954–1963 ministr školství


národnost

česká


státní příslušnost

Rakousko-Uhersko, ČSR, ČSSR


zajímavé okolnosti

vytvořil vlastní školu, kterou nazval psychoenergetika


bydliště

Brno, Kotlářská 39


vzdělání

1924–1934 reálné gymnázium v Českých Budějovicích,
Přírodovědecká fakulta UK


dílo

zobrazit


zaměstnání

Státní československé gymnázium v Brně (dnes gymnázium na třídě Kpt. Jaroše) 1937–1945 učitel matematiky a fyziky (od září 1937 do 30. 4. 1946; dne 6. 6. 1945 jmenován ZNV v Brně prozatímním správcem ústavu, který vedl do 30. 4. 1946,
1946–1948 Výzkumný ústav pedagogický - vedoucí oddělení gymnázií,
1948–1949 Ministerstvo školství - vedoucí oddělení gymnázií,
1949–1952 PdF UK - docent,
Ministerstvo školství:
- vedoucí odboru univerzit (1952–1953)
- I. náměstek ministra školství (1954)
- ministr školství (1954–1963),
- I. náměstek ministra školství (1963–1967),
1967–1970 VŠE v Praze - profesor ekonomie a sociologie,
1970–1986 Psychoenergetická laboratoř FCHI VŠCHT v Praze - ředitel,
přednášel také na PdF UK a byl ředitelem Laboratoře sociálního výzkumu mládeže a výchovného poradenství


politická orientace

Ve volbách roku 1960 byl zvolen za KSČ do Národního shromáždění ČSSR za Jihomoravský kraj, kde setrval až do roku 1964. 11. sjezd KSČ ho zvolil za kandidáta ÚV KSČ. 12. sjezd KSČ ho ve funkci potvrdil.


odborné a zájmové organizace

předseda Jednoty československých matematiků a fyziků (1956–1969)


poznámky

Zkoumal možnosti pedagogiky a aspektů učení ve výchově a vzdělávání.
Na PdF UK v Praze řešil úkoly spjaté s tzv. mentálním zráním mládeže. Na procesu výchovy a učení se podle něj významně podílí neverbální faktory, které považoval za tak důležité, že je začal vědecky zkoumat. Pracoval s pojmy tzv. mentálního času a mentálních energií (mentální energie byla chápána jako neznámá síla s netušenými možnostmi), které zkoumal v Psychoenergetické laboratoři ČVUT v Praze. Výzkum v oblasti psychotroniky byl v ČSR na akademické úrovni po roce 1989 ukončen.
V dnešní době je osobnost profesora Kahudy často dehonestována, zejména pro činnost v posledním období jeho života.
Uveďme pro objektivitu i hodnocení jeho působení jako profesora a zatímního správce gymnázia v Brně:
„Nastoupil po studiích jako mladý zatímní profesor od září 1937 na náš ústav, kde potom vyučoval matematiku a fyziku devět let, do 30. 4. 1946. Patřil k přísným a pracovitým matematikům a byl vždy korektním a spravedlivým profesorem, který se myšlenkově přiřadil k tendencím ušlechtilého ředitele Kudely. 6. 6. 1945 byl Zemským národním výborem jmenován do funkce prozatímního správce ústavu. /.../ Kromě zásluh, které si Kahuda získal při poválečném budování ústavu, přispěl později v letech 1965 –69 k obnovení výuky na zrušeném gymnáziu. V roce 1965 a 1966 se vedení Výboru pro oslavy 100. výročí založení gymnázia obrátilo na prof. Kahudu, tehdy 1. náměstka ministra školství v Praze. Našlo u něho nejen dveře otevřené, ale i plné pochopení a podporu gymnaziálním tradicím i snahám o obnovení gymnázia.“ (citovaná literatura -Menš)
osoby

Josef Kudela
kolega


partneři

Marie Kahudová (Cvachová)
sňatek: 30. 12. 1937, Brno (kostel sv. Tomáše)
ulice

Kotlářská
bydliště doložené v roce 1937


školy

Státní československé gymnázium, Brno, třída Legionářů 14
pedagog v letech 1937–1946 (v letech 1945–1946 zatímní správce gymnázia)LucKub, Menš


Aktualizováno: 11. 06. 2023