prof. Dr. Martina Hartmann, dr. h. c.

* 18.9.1960 Mülheim an der Ruhr


historička se specializací na dějiny raného a vrcholného středověku, pedagožka, od roku 2018 prezidentka instituce Monumenta Germaniae Historica; čestná doktorka Masarykovy univerzity


rodné jméno

Stratmann


vzdělání

1980–1986 Univerzita v Bonnu - obor historie, klasická filologie a pomocné vědy historické (1989 doktorát z dějin středověku),
Univerzita v Řezně (2001 habilitace z dějin středověku a pomocných věd historických)


čestný doktorát

Masarykova univerzita v Brně (21. 10. 2021)


dílo

Ve své vědecké práci se zaměřuje na překlad a transmisi středověkých latinských textů, dějiny raného a vrcholného středověku, genderová studia, pomocné vědy historické a raně novověkou historiografii.
Je redaktorkou historického časopisu Deutsches Archiv für Erforschung des Mittelalters (zahrnující období 400 až 1500 n. l.).


zaměstnání

od roku 1989 Monumenta Germaniae Historica v Mnichově - vědecká pracovnice (od roku 2018 prezidentka),
od roku 2006 Univerzita v Heidelbergu - pedagožka


odborné a zájmové organizace

Společnost Gottfrieda Wilhelma Leibnize (vědecký poradní sbor),
Bavorská Akademie věd (historická komise),
Středověké centrum Berlínsko-branenburské Akademie věd a humanitních věd (vědecká komise),
Piova nadace pro papežské dokumenty při Göttingenské Akademii věd (vědecká komise)


poznámky

s MU spolupracuje od roku 2013, kdy oslovila brněnské historiky v souvislosti s přípravou kritického vydání rukopisu Milevské kroniky z počátku 13. století


LucKub


Aktualizováno: 12. 10. 2022