RNDr. Jan Špaček, CSc.

* 16.1.1927 Drásov (okres Brno-venkov) – † 5.12.2021 Brno


botanik se zaměřením na fytopatologii, mykofloristiku, mykogeografii a vývoj botaniky jako oboru


národnost

česká


státní příslušnost

ČSR, ČSSR, ČR


zajímavé okolnosti

byl jedním z nejdéle působících pedagogů na Katedře botaniky PřF MU (40 let)


vzdělání

gymnázium v Brně,
1946–1951 Přírodovědecká fakulta MU v Brně - obor přírodopis a zeměpis (1953 RNDr., 1965 CSc.)


jiné pocty

Stříbrná medaile Masarykovy univerzity v Brně (10. 2. 1992)


dílo

Publikoval více než na sto vědeckých prací, je spoluautorem čtyřsvazkové Zemědělské fytopatologie (1958–1962) a Atlasu chorob a škůdců kulturních rostlin (škůdce olejnin (1965), obilnin (1967), luskovin (1968) a řepy (1985); poslední vyšel i v Holandsku a Polsku).
K vrcholům jeho mykologické činnosti patří odborná garance a organizace rozsáhlé výstavy Houby/Fungi v Moravském muzeu v letech 1964–1968 (na přípravě se podílelo více než 100 odborníků).


zaměstnání

1949–1951 Přírodovědecká fakulta MU v Brně - vědecká síla (během studií),
1951–1960 Vysoká škola zemědělská v Brně (dnes MENDELU) - asistent,
od roku 1960 Přírodovědecká fakulta MU v Brně, Katedra botaniky - pedagog


odborné a zájmové organizace

Mykologický klub - člen a organizátor od založení v roce 1946,
jihomoravská pobočka České vědecké společnosti pro mykologii


LucKub


Aktualizováno: 23. 05. 2022