prof. JUDr. Valentin Urfus, CSc.

* 22.11.1928 Ústí nad Labem – † 17.8.2014 Praha-Ruzyně


profesor, pedagog, právní historik a právní romanista, čestný předseda Společnosti pro církevní právo


národnost

česká


státní příslušnost

ČSR, ČSSR, ČR


vzdělání

1934–1939 menšinová česká škola (Kadaň) a obecná škola (Praha),
1939–1947 osmitřídní reálném gymnáziu (Praha–Dejvice) (1947 maturita),
1947–1951 Právnická fakulta UK v Praze (1951 doktor práv)


dílo

zobrazit


zaměstnání

1953–1971 Kabinet dějin státu a práva ČSR při ČSAV (včleněném do Ústavu práva ČSAV (1955) a přejmenovaném na Ústav státu a práva ČSAV (1961)) – vědecký pracovník (1958 kandidát právních věd),
1971–1981 Právnická fakulta UJEP v Brně (dnes MU) – katedra dějin státu a práva – odborný asistent,
1981–1998 Právnická fakulta UK v Praze – odborný asistent (docent pro obor dějin státu a práva (1990), vedení katedry právních dějin (1990–1998), proděkan fakulty (1990), děkan fakulty (1991–1994), profesor (1994))


odborné a zájmové organizace

Společnost pro církevní právo – čestný předseda společnosti (1995)prameny, literatura

stavby

Právnická fakulta Masarykovy univerzity
Veveří 70/158
v letech 1971–1981 pedagog na PF MU v Brně


PeDro


Aktualizováno: 19. 02. 2022