prof. Ing. Václav Bakule, DrSc.

* 22.2.1929 – † 17.3.2019


ekonom, pedagog


národnost

česká


vzdělání

Vysoká škola hospodářských věd v Praze (dnes VŠE) - 1952 Ing.,
odborná stáž v Londýně na pobočce Živnobanky (opakovaně)


jiné pocty

Bronzová medaile Masarykovy univerzity v Brně (19. 9. 1994)


dílo

Ve své profesní kariéře se zabýval mezinárodními financemi. Jeho kniha Světové finance (1976) byla první učebnicí v Československu k této problematice. Autorsky a redaktorsky se podílel na řadě dalších monografií, učebnic, skript, významný je počet jeho vědeckých studií a odborných posudků.
Byl členem redakční rady časopisu Zahraniční obchod.


zaměstnání

VŠE v Praze (patří k jejím zakladatelům):
- od roku 1953 Katedra financí a úvěru - asistent
- v 70. a 80. letech byl dvakrát proděkanem Národohospodářské fakulty,
1996–2007 Ekonomická fakulta TU v Liberci


odborné a zájmové organizace

- poradní sbor generálního ředitele Státní banky československé pro devizové otázky
- devizový tým v ústředí Státní banky československé
- kolegium Ministerstva financí ČSR
- Komora daňových poradců ČR (1992, zakladatel)
- pracovní skupina Akreditační komise vlády ČR
- vědecké grémium Bankovní asociace a. s. Praha

člen vědeckých rad na mnoha vysokých školách, také člen komise pro obhajoby kandidátských a doktorských prací na VŠE v Praze a VŠE v Bratislavě


prameny, literatura

LucKub


Aktualizováno: 22. 02. 2022