doc. PhDr. František Kubišta

* 21.11.1897 Plotiště nad Labem (okres Hradec Králové) – † 19.11.1971 Praha


historik umění, kritik, malíř a grafik


národnost

česká


státní příslušnost

Rakousko-Uhersko, ČSR, ČSSR


zajímavé okolnosti

byl bratrancem malíře Bohumila Kubišty
(v pramenech se vyskytují různé informace o tom, zda byl František Kubišta synovcem nebo bratrancem Bohumila Kubišty; tuto informaci uvedla na správnou míru PhDr. Mahulena Nešlehová - výtvarná historička umění z Ústavu dějin umění AV ČR (-PeDro)


vzdělání

1918–1919 ČVUT v Praze - architektura,
1935–1939 FF MU v Brně - dějiny umění (1945 PhDr., 1954 doc.)


dílo

Literární činnost:
- monografie, práce z oboru pedagogiky a teorie výtvarné výchovy („Bohumil Kubišta“, „Krajinářské prvky v románském umění“, „Přehledy dějin umění" a jiné)
- studie, referáty a výtvarné kritiky pro odborná periodika (Výtvarné snahy, Výtvarná výchova, Věstník pedagogický) a denní či regionální tisk (Lidové noviny, Svobodné noviny).

Podílel se na organizaci výtvarného života a pořádal výstavy soudobých umělců (František Srp, Jan Maria Najmr, Richard Bruno, Jaroslav Král a další).


zaměstnání

pedagog:
- od roku 1919 obecné, měšťanské a odborné školy (Svatoňovice, Hořice)
- od roku 1934 učitelský ústav v Brně
- 1945–1947 ŠUŘ v Brně
- 1946–1961 PdF MU v Brně,
externě přednášel Dějiny umění a architektury na FAPS VUT v Brně


poznámky

Za doby svých studií v Praze se stýkal s účastníky hnutí Devětsilu. Přátelství s levicově smýšlejícími malíři a literáty významně utvářelo jeho další lidský i vědecký vývoj.


prameny, literatura

osoby

Jaroslav Král
F. Kubišta uspořádal jeho výstavu Jan Maria Najmr
F. Kubišta uspořádal jeho výstavu Eva Pitříková
studentka Petr Skácel
student Jaroslav Škarohlíd
student


PeDro


Aktualizováno: 07. 03. 2022