František Novotný

* 1.10.1887 Brno – † 17.10.1947 Brno


námořník rakousko-uherského námořnictva a účastník národního odboje na Jadranu


národnost

česká


státní příslušnost

Rakousko-Uhersko, ČSR


zajímavé okolnosti

v roce 1909 měl hodnost proviantmistra; sloužil na válečné lodi "Gäa"


zaměstnání

po návratu z Jadranu se uplatnil v československé armádě a jako rotmistr začal sloužit v Litoměřicích (Oddíl čs. válečného loďstva pro Labe)


odborné a zájmové organizace

člen prvního výboru brněnské odbočky Čsl. obce bývalých námořníků-revolucionářů
partneři

Josefa Novotná (Kostelicová (vdova))
sňatek: 12. 12. 1912 v Pule
MJ


Aktualizováno: 13. 09. 2015