doc. PhDr. Aleš Brandner, CSc.

* 31.12.1944 Brno – † 1.3.2022 Brno


slavista, lingvista, filolog a vysokoškolský pedagog


národnost

česká


státní příslušnost

ČSR, ČSSR, ČR


vzdělání

FF UJEP v Brně - obor rusistika a bohemistika (1968 absolvent, 1972 PhDr., 1984 CSc., 1988 doc.)


dílo

Docent Aleš Brandner se jako filolog, rusista a slavista zabýval hláskoslovím, morfologií, lexikografií a vývojem jazyka. Je autorem a editorem řady studií, učebních textů, slovníku a dalších publikací uveřejněných u nás i v zahraničí.
Přednášel na univerzitách, sympoziích a konferencích ve Vídni, Salzburgu, Řezně, Szegedu, Wroclawi, Krakově, Minsku, Kyjevě, Moskvě, Bratislavě, Prešově, Trnavě, Nitře, Katowicích, Magdeburgu aj.


zaměstnání

1969–1972 Odbor školství NVmB - učitel,
1972–2022 FF MU v Brně - asistent, odborný asistent, docent


odborné a zájmové organizace

časopis Rossica (člen redakční rady),
časopis Opera Slavica (člen redakční rady),
Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity Linguistica Brunensia (člen redakční rady),
periodikum Lingvistyčni studiji (vychází na Ukrajině, člen redakční rady),
Jazykové sdružení České republiky (místopředseda brněnské pobočky)


soubory ke stažení


související odkazy

hub


Aktualizováno: 18. 03. 2022