Ing. arch. Zdeněk Špičák

* 25.7.1926 Plumlov (okres Prostějov)


architekt; spolupracovník MZM a MuMB


národnost

česká


státní příslušnost

ČSR, ČSSR, ČR


vzdělání

reálná škola v Brně na Antonínské ul.,
Vysoké učení technické v Brně - obor architektura a pozemní stavitelství


jiné pocty

druhá cena v soutěži Svazu architektů (za studii Cesta za moderní rumunskou architekturou, 1965),
hlavní cena v soutěži O zlatou cihlu obnovy venkova Zlínského kraje (s J. Pavlišem a K. Königovou za projekt Archeoskanzenu v Modré, 2004)


dílo

Podílel se na řade projektů, např. projekty kulturního domu a domu pionýrů v Ostravě, projekt Vysoké školy politické ÚV KSČ v Praze, nebo podrobný územní plán Tatranské Lomnice.
Po roce 2000 spolupracoval např. na projektové dokumentaci Archeoskanzenu v obci Modrá (Z. Špičák je autorem projektu kostela sv. Jana Křtitele).

Ve spolupráci s MVS Brno se podílel i na ediční činnosti. Byl autorem grafických příloh Vlastivědy moravské (Vyškovsko, Kyjovsko, Břeclavsko, Uherskohradišťsko) a vyobrazení pravděpodobných rekonstrukcí archeologických objektů v publikacích Středověká keramika v Čechách a na Moravě (1968), Pfaffenschlag (1975), Hrádky a tvrze na Moravě (1981) a Mstěnice 1: Zaniklá středověká ves u Hrotovic (1985).


zaměstnání

VÚT v Brně, Katedra urbanismu - asistent B. Fuchse (přednášel vývoj stavby měst a ochranu památek), po odchodě B. Fuchse byl spolupracovníkem V. Meduny (práce na vědeckém úkolu Vývoj sídelní struktury na území bývalé země Moravskoslezské),
od roku 1969 Odbor výstavby a územního plánování města Brna,
n. p. Fotochema - investiční referent,
od roku 1974 Drupos Brno - vedoucí technického útvaru,
spolupracoval také s historicko-archeologickým oddělením MZM v Brně


odborné a zájmové organizace

Muzejní a vlastivědná společnost v Brně


poznámky

podílel se také na projektu a instalaci celorepublikových výstav poštovních známek Brno 1958 a Brno 1966, a výstavy Humus et planta v roce 1961
osoby

Bohuslav Fuchs
spolupracovník na Katedře urbanismu VÚT v Brně Vladimír Meduna
spolupracovník na Katedře urbanismu VÚT v Brně


LucKub


Aktualizováno: 11. 05. 2022