PhC. Antonín Ševčík

* 7.6.1922 Vavřinec (okres Blansko) – † 12.1.2000 Brno


archivář


národnost

česká


státní příslušnost

ČSR, ČSSR, ČR


vzdělání

klasické gymnázium v Brně (1942 maturita),
1945–1948 Filozofická fakulta MU v Brně - obor historie a zeměpis,
1947–1950 kurz archivní školy v Brně (pobočka Státní archivní školy v Praze),
1975 studijní a pracovní cesta do archivů NDR


jiné pocty

čestný odznak ,,Zasloužilý pracovník státních orgánů" (1982) - udělen MZA


dílo

zobrazit


zaměstnání

za války v době totálního nasazení:
- 1942 firma Německé dráhy
- 1945 Zbrojovka Brno,
po válce:
- 1945–1951 Archiv města Brna
- 1951–1955 Královopolská strojírna - svářeč (v rámci nařízení KSČ musely desítky tisíc úředníků vykonávat práci dělníků; přihlásil se dobrovolně, aby uchránil své kolegy)
- 1955–1966 Archivní oddělení Krajské správy ministerstva vnitra - referent Jednotného státního archivního fondu
- 1966–1997 Moravský zemský archiv - oddělení ochrany a využívání Jednotného archivního fondu (od roku 1975 vedoucí)


odborné a zájmové organizace

archivní poradní sbor pro Jihomoravský kraj (od roku 1975 předseda)


poznámky

do paměti svých kolegů i badatelů v archivu se zapsal především díky své pracovitosti, perfektní znalosti fondů a obětavé péči o badatelePeDro


Aktualizováno: 29. 03. 2022