JUDr. Josef Tuček

* 20.9.1845 Brodek na Moravě – † 24.7.1900 Brno


český právník, politik, člen mnoha národohospodářských a kulturních spolků


národnost

česká


státní příslušnost

Rakouské císařství, Rakousko-Uherskovzdělání

gymnázium v Olomouci a v Českém Těšíně,
právnická fakulta ve Vídni


vyznamenání a pocty

Řád železné koruny III. třídy (1898)


dílo

Od roku 1881 zasedal na moravském zemském sněmu. V roce 1896 se stal přísedícím zemského výboru.
Roku 1892 vyslán do říšské rady, kde vstoupil do klubu českých nezávislých poslanců, jehož se stal posléze místopředsedou. V roce 1897 však již ve všeobecných říšských volbách nekandidoval, pro trvalou chorobu se vzdal v roce 1900 členství v zemském výboru.


zaměstnání

1870 koncipient v kanceláři Dr. Heschla v Brně,
v roce 1876 si otevřel vlastní advokátní praxi v Brně,
člen správní rady Hypoteční banky moravské,
člen výboru a disciplinární rady moravské advokátní komory,
zkušební komisař,
člen předsednictví filiálky Živnostenské banky v Brně,
1896–1900 člen moravského zemského výboru


politická orientace

Moravská strana lidová


odborné a zájmové organizace

předseda klubu českých poslanců na moravském sněmu,
od roku 1897 člen zemské školní rady,
působil v prezidiu Čtenářského spolku a Matice Besedního domu v Brně


hrob

Ústřední hřbitov města Brna, Vídeňská 96, skup. 30, řada 1, hrob č. 2pojmenované ulice

Tučkova (Veveří)osoby

Štěpán Doubrava
účastník pohřbu Š. Doubravy Jan Sovadina
J. Tuček byl jedním ze svědků při sňatku J. Sovadiny


partneři

Olga Tučková (Domluvilová)
sňatek: 2. 9. 1876, Brno, (kostel Nanebevzetí Panny Marie na Starém Brně)

ulice

Grosser Platz - Velké náměstí
bydliště (dnes náměstí Svobody) Ferdinandsgasse (Ferdinandova)
bydliště doložené v roce 1876 (dnes Masarykova) Schwedengasse + Basteigasse - Švédská + Na hradbách
bydliště doložené v roce 1882 (dnes Rooseveltova) Krautmarkt - Zelný trh
místo úmrtí


stavby

Ústřední hřbitov města Brna
Vídeňská 96/306
místo posledního odpočinku


události

15. 5. 1898
Manifestační schůze pro české vysoké školy na Moravě
předsedající manifestační schůzi
30. 7. 1897
Pohřeb Ph. Dr. Štěpána Doubravy
účastník pohřbu
16. 1. 1892
Pohřeb generála Františka Alexandra Zacha
účastník pohřbu


související odkazy

Rč, Menš


Aktualizováno: 26. 10. 2019