doc. PhDr. Vladimír Horák, CSc.

* 22.7.1921 Kyjov (okres Hodonín) – † 18.4.1982 Brno


pedagog, docent oddělení hudební výchovy na katedře estetické výchovy PdF UJEP v Brně; udržovatel tradic hudebního folklóru moravského Slovácka


vzdělání

UJEP v Brně (dnes MU):
- FF - hudební věda
- PřF - zeměpis


dílo

Zajímal se o historii české a evropské hudby, lidovou píseň a národopis moravského Slovácka.
Pořádal přednášky o folklóru (např. přednášky o lidové písni pro Slovácký krúžek v Praze) a spolupracoval s několika národopisnými soubory a pěveckými kroužky.
V roce 1981 připravil rozhlasový pořad k životnímu jubileu Jiřího Petrů, primáše cimbálové muziky v Kyjově.


zaměstnání

gymnázia v Kyjově, Kroměříži a Gottwaldově - učitel,
od roku 1965 PdF UJEP v Brně - pedagog (přednášky o hudebním folklóru)


odborné a zájmové organizace

Byl zakladatelem a uměleckým vedoucím národopisného souboru Dúbrava, s nímž od roku 1977 absolvoval přes 150 vystoupení (mimo jiné i v Maďarsku nebo NDR).
Působil také ve Slováckém krúžku v Brně, kde hrál na kontrabas, zpíval, a jako člen výboru organizoval vystoupení a společenské akce.prameny, literatura

článek v odborném periodiku

"Odešel Vladimír Horák"


stavby

Ústřední hřbitov města Brna
Vídeňská 96/306
místo posledního odpočinku


LucKub


Aktualizováno: 30. 03. 2022